Plats för cirkelledare

Som cirkelledare är du viktig för SV. Du möter deltagare, du delar med dig av din kunskap, du är vårt ansikte utåt. Här hittar du praktisk information, inspiration, ledarutveckling samt tips och metoder.

Etjänst - för dig som cirkelledare eller rapporteringsansvarig

E-tjänsten är plattform på webben för enklare rapportering och registrering av folkbildningsverksamhet. E-tjänsten utvecklas gemensamt av bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden i Samverkan. 


Det är i e-tjänsten som du rapporterar in din verksamhet till oss.

Cirkelns metodik och pedagogik

Cirkeln metodik bygger på en kollektiv lärprocess där alla deltagare och ledaren tillsammans utvecklar kunskapen genom samtal och dialog.


En bra gruppstorlek i en cirkel är mellan 5-9 personer, men man ska vara minst tre för att få starta en cirkel.


Tillsammans sätter gruppen mål och skapar en arbetsplan för cirkeln.  Det är viktigt att alla i gruppen är delaktiga i både upplägg och genomförande av cirkeln. Om ni startar en studiecirkel i ett ämne där det inte finns en färdig studieplan, måste ni göra en arbetsplan för just er studiecirkel. I arbetsplanen lägger ni gemensamt upp en plan för cirkeln och fördelar arbetsuppgifterna. 


Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Reglerna finns därför att skattepengar subventionerar cirkelverksamheten. Det är viktigt att pengarna fördelas rättvist, och att de går till rätt ändamål.

Cirkelledarutbildningar

Våra cirkelledarutbildningar utvecklar dina ledaregenskaper och hjälper dig med metoder du kan använda för att leda dina cirklar. Genom utbildningarna kan du ta dina cirklar till nästa nivå.

Flera utbildningar är digitala så du kan ta del av dem när du vill. 

Material, metoder och tips

Det finns en mängd metoder, verktyg och inspiration kring vuxnas lärande, folkbildning och olika ämnesområden. Under inspirationssidorna kommer vi att samla både pedagogiska tips och goda exempel från SVs verksamhet som kan inspirera till nya arbetssätt och nya ciklar.

Inspiration till dig som är cirkelledare

Under cirkelledarporträtt har vi samlat berättelser från cirkelledare hos SV.

Där finns det massor av inspiration att hämta eller bara lite trevlig läsning.Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som kommer ut med fyra nummer per år.


I tidningen Impuls möter du aktuella och viktiga samhällsfrågor. Om kultur och folkbildning. Om hållbar utveckling. Om föreningsliv och civilsamhälle. Impuls speglar såväl det lokala och nära i vardagen, som de stora globala frågorna.


Är du redo att blir cirkelledare eller vill veta mer?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Jag vill veta mer!