Projektverksamhet

SV Jämtlands län samverkar ofta i olika typer av projekt. Ibland är vi projektägare och ibland är vi en av flera samverkansparter. Projekten kan vara stora som små och löpa över olika lång tid. Gemensamt för alla projekt är att på olika sätt skapa nya och bättre förutsättningar för folkbildning nu och för framtiden.

Nedan hittar du projekt som vi är projektägare i, eller har en stor samarbetsdel i.

Projekten sorteras i bokstavsordning

Våra projekt

 • Digidel i Krokom

  SV är samarbetspart i ett Internetstiftelse-projekt som Krokoms kommun ansökt om. Projektet innebär studiecirkelverksamhet för att...

  Läs mer
 • Spilloteket

  Spilloteket är både en förening och ett projekt som samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Spilloteket möjliggör...

  Läs mer
 • Nordic Soundscapes

  Nordic Soundscapes är en mötesplats för musiker och musikanter, för körsångare, instrumentmakare och berättare som förenar tradition...

  Läs mer
 • Konst och kultur ger näring och liv

  Projektet ”Konst och kultur ger näring och liv genomförs med stöd av Leader Skog sjö och fjäll under...

  Läs mer
 • Dunderklumpen

  Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen TIA-projektet ”Dunderklumpen” är...

  Läs mer
 • Läs mer