Projektverksamhet

SV Jämtlands län samverkar ofta i olika typer av projekt. Ibland är vi projektägare och ibland är vi en av flera samverkansparter. Projekten kan vara stora som små och löpa över olika lång tid. Gemensamt för alla projekt är att på olika sätt skapa nya och bättre förutsättningar för folkbildning nu och för framtiden.

Nedan hittar du projekt som vi är projektägare i, eller har en stor samarbetsdel i.

Projekten sorteras i bokstavsordning

Våra projekt

 • Förstudie Naturunderstödd rehablitering

  Förstudie 2020-2021 med syfte att undersöka möjligheter för ett större projekt angående verksamhet/träffpunkt...

  Läs mer
 • Hållbar jord, tillsammans

  Ett mindre projekt som under andra halvan av 2020 möjliggör att en befintlig Tillsammansodling (Valla på Frösön)...

  Läs mer
 • Hälsa på svenska, Ute och inne

  ”Hälsa på svenska, Ute & Inne”  -Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen TIA...

  Läs mer
 • Rondellen

  ”Rondellen” -Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen TIA -projekt som sker i nära...

  Läs mer
 • Ås Tillsammansodling

  Ett mindre projekt som under 2020 har startat upp en Tillsammansodling i Ås i Krokoms kommun. Leader  Sjö, skog &...

  Läs mer
 • Läs mer