Tillbaka

Projektverksamhet

SV Jämtlands län samverkar ofta i olika typer av projekt. Ibland är vi projektägare och ibland är vi en av flera samverkansparter. Projekten kan vara stora som små och löpa över olika lång tid. Gemensamt för alla projekt är att på olika sätt skapa nya och bättre förutsättningar för folkbildning nu och för framtiden.

Nedan hittar du projekt som vi är eller har varit projektägare i, eller har en stor samarbetsdel i.

Projekten sorteras i bokstavsordning.