Puffar för projekt

 • Förstudie om Frukt- och bärodling i Ragunda...

  Syftet med detta Leader3sam-projekt (förstudie) är att undersöka möjligheter att sätta samman en grupp intresserade som vill ägna sig...

  Läs mer
 • Svängom

  Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen  TIA-projektet ”Svängom” har ett syfte att få bättre hälsa och mående...

  Läs mer
 • Spilloteket

  Spilloteket är både en förening och ett projekt som samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Spilloteket möjliggör kreativa verkstäder...

  Läs mer
 • Nordic Soundscapes

  Nordic Soundscapes är en mötesplats för musiker och musikanter, för körsångare, instrumentmakare och berättare som förenar tradition...

  Läs mer
 • Konst och kultur ger näring och liv

  Projektet ”Konst och kultur ger näring och liv genomförs med stöd av Leader Skog sjö och fjäll under 2017-2019. Projektet tar avstamp...

  Läs mer
 • Hede sommarpark

  Hede sommarpark är ett mindre projekt som genomfördes sommaren 2018 med hjälp av Leader Sjö, skog & fjäll i ett så kallat ”Starthjälpsprojekt”. Projektidén...

  Läs mer
 • Dunderklumpen

  Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen TIA-projektet ”Dunderklumpen” är ett integrationsprojekt som ger möjlighet...

  Läs mer
 • Digidel i Krokom

  SV är samarbetspart i ett Internetstiftelse-projekt som Krokoms kommun ansökt om. Om ansökan beviljas innebär det bla studiecirkelverksamhet...

  Läs mer
 • Detta är Sverige 2.0

  ”Detta är Sverige 2.0” – Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen   TIA-projektet ”Detta är Sverige 2.0” är...

  Läs mer
 • Projekt 2018

  SV Jämtlands län samverkar ofta i olika typer av projekt. Ibland är vi projektägare och ibland är vi en av flera samverkansparter....

  Läs mer
 • Smice

  SMICE är ett större Interreg-projekt i Jämtland Härjedalen och Tröndelag i Norge. SMICE är ett nätverk som stöttar hållbara initiativ...

  Läs mer