Tillbaka

Rondellen

”Rondellen” -Tidiga Insatser för Asylsökande på uppdrag av Länsstyrelsen

TIA -projekt som sker i nära samarbete med Verket i Östersund, som är en samlingsplats för asylsökande, nyanlända och många personer i behov av kunskap och bildning.

Innehållet i projektet syftar till:

  • språkträning
  • få inblick i arbetsmarknaden och hur man hittar jobb i Sverige
  • bli mer proaktiv i att hitta sysselsättning
  • bli introducerad till folkbildning och bli erbjuden fortsatta studiecirklar inom SVs ordinarie kursutbud.

Projektet pågår mars 2020 till 31.12.2020.