Språk

Fortsättningskurs Spanska
Fokus i undervisningen är att, på ett pedagogiskt sätt, förstå hur språket är uppbyggt.
Givetvis kommer vi lära oss glosor och uttal, och vi kommer att lära oss sätta ihop enklare meningar och läsa lätta texter.
Vi lär oss hur orden hänger ihop och hur vi kan beskriva saker och händelser i enklare konversation.

Kursen är en fortsättningskurs där vissa förkunskaper behövs. Vi jobbar i en liten grupp och ingen fråga är för dum för att ställas.


I samband med att vi kommer in på olika områden får vi också en inblick i spansk kultur.
En pärm med det kursmaterial vi använder ingår i priset.

Om kursledaren
Tomas Hagenfors bor i Hallsberg och är 72 år. Han är utbildad lärare och har undervisat många år i ett flertal ämnen på både högstadium och gymnasium. Han har även studerat spanska på universitetet. Tomas talar många språk och började inte med spanska förrän han var 40 år. Detta ser han som en fördel eftersom han då vet vilka svårigheter som väntar då man lär sig spanska i vuxen ålder. Tomas har även rest mycket i spansktalande länder och har en stor insikt i spansk kultur.