Tillbaka

AMANDA TAR HAND OM KALVARNA

Amanda drömde som barn om att få vara med djur hela dagarna och idag är den drömmen verklighet. I april 2019 började Amanda att arbeta på Bråtners gård i Åtorp. Där ansvarar hon för kalvarna, och hon är tacksam över att få arbeta med sin dröm.

Bråtners gård i Åtorp drivs och arrenderas av bröderna Morgan, Micke och Andreas, och det är pappa Per-Gunnar som äger gården. Med cirka 500 djur och tio anställda, varav sex stycken heltidsanställda, är det alltid full fart. Sedan april 2019 arbetar Amanda Sonnö på gården och tar hand om kalvarna.

KROPPEN SKA ORKA LÄNGE
Arbete på en gård är krävande, men ger samtidigt både bra motion och styrka för kroppen. När vi besöker Amanda och Morgan visar de oss runt och berättar om deras rutiner på gården. Morgan framhåller hur viktigt det är att kroppen orkar med det tunga arbetet även på lång sikt.

-    Här på gården ger vi varandra förutsättningarna till att göra ett bra jobb. Både genom att ändra hur vi gör en uppgift för att vara snällare mot kroppen, men också genom att göra uppgiften mer effektivt, berättar Amanda.

-     Det är ett lärande hela dagarna och man utvecklas konstant. Ska gården fungera bra i ett längre perspektiv behövs personal som också mår bra på lång sikt, fortsätter Morgan.

Amanda är 21 år, bor i Åtorp med sin sambo och två hundar. Under gymnasiet läste Amanda på Forshagaakademin och hade planer på att arbeta med hundar, men insåg snabbt att andra delar inom lantbruk lockade mer.

KONTAKTEN MED PROJEKTET
Amanda kom i kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns projekt Matchning mot jobb tack vare Arbetsförmedlingen i Karlskoga. Både Anna Eriksson, delprojektledare i projektet, och Morgan Bråtner hade varit i kontakt med Arbetsförmedlingen då Morgan letade efter arbetskraft. Anna och Morgan hade även träffats på LRF:s årsmöte. Genom Arbetsförmedlingen fick Anna kontakt med Amanda och tillsammans åkte de till Morgan för ett besök på gården. Besöket blev lyckat och när det var dags att åka hem hade Morgan fått en ny anställd och Amanda fått jobb!

-     Det var väldigt nervöst innan, men direkt när vi kom hit fick jag en bra känsla. Här var det öppna armar och en välkomnande miljö. När vi satt i bilen på vägen hem minns jag hur vände mig mot Anna och frågade ”Har jag en anställning nu?”. Allt gick så snabbt och jag kunde knappt tro att det var sant, berättar Amanda. 

SATSNING PÅ GÅRDEN
Morgan berättar att han i första hand vill ta in personer till gården som ska vara kvar på lång sikt, även om det givetvis ibland behövs ta in personal under kortare perioder eftersom belastningen varierar över olika säsonger.
Jag vill arbeta och lägga ner tid på något som håller i sig. Senaste åren har vi satsat mycket på gården, bland annat med en helt ny byggnad och robotar till mjölkningen. Eftersom det varit en dålig ekonomisk situation för mjölkbönder senaste tiden har det inte varit vanligt med satsningar, så det är givetvis kul för oss att kunna genomföra det.

UTREDNING FÖR ADD
Amanda och Anna hörs fortfarande av kontinuerligt, och Anna har bland annat hjälpt med den utredning av ADD som Amanda går igenom.

-     Just nu utreds jag för diagnosen ADD och här på gården finns en förståelse för mig som person och kring allt som har med utredningen att göra. Det känns tryggt, säger Amanda. 

För Amanda är glömskan och svårigheter med koncentration det mest påtagliga som påverkar henne i vardagen. Därför har hon varit tacksam för att Anna har haft möjlighet att hjälpa henne att komma igång med utredningen. På gården finns också en förståelse för diagnosen och Morgan går själv en kurs för att lära sig mer.

-     Vi får följa utredningen och se hur det utvecklar sig. Det är viktigt att våga prata om det och det är modigt av Amanda att vara så öppen kring diagnosen. Vi är på rätt spår, och hittar tillsammans vägar för att underlätta i arbetet, fortsätter Morgan. 

Amanda berättar om den första tiden på gården. Allt var nytt och spännande, men känslan som tog över var att alla andra kunde mycket mer än henne. Att komma till en ny miljö är något som påverkar henne mycket, och hon tror själv att det är en del i diagnosen. 

-     När jag var ny kände jag mycket stress över att jag inte visste vad jag skulle göra precis hela tiden. En del i diagnosen ADD är bland annat att man har svårt med koncentrationen och att sätta igång med saker. Nu har jag och Morgan pratat om de känslorna och jag har fått hjälp att anpassa arbetet. Sen har jag ju kommit in i rutinerna på ett helt annat sätt nu när jag inte är ny längre, och det underlättar givetvis, berättar Amanda. 

BRÅTNERS GÅRD
Bråtners gård har cirka 160 mjölkkor, och totalt cirka 500 nötkreatur. Antalet djur minskade något under 2019 på grund av den torra sommaren året innan, men som tur var blev 2019 ett fantastiskt växtår och en skön kontrast. Gården har varit inom familjen sen Morgans farfar köpte den år 1948. De har haft mycket kontakt med skolor och tagit in praktikanter eftersom de vet att det finns mycket att lära på en gård som man inte kan lära sig i skolan.

-     Vi i projektet glada över vårt samarbete med gården, och att vi tillsammans kunde ordna en plats för Amanda. Vår övergripande målsättning med projektet är att bidra till ökad arbetskraftsförsörjning i Örebro län, och det är alltid lika kul att få komma ut och träffa personer vi har matchat, säger Anna Eriksson, delprojektledare i projektet.