Tillbaka

Ann väcker minnen på dagcentraler i Hallsberg

Ann Andersson är verksamhetsutvecklare inom folkhälsa på SV Örebro län. Hennes fokus är äldre och deras välmående, hon brinner för allas rätt till kultur och delad glädje. Under våren 2022 har Ann bland annat besökt Dagcentraler i Hallsberg med konceptet ”Musikskatter” och en studiecirkel om det ljuva 50- och 60-talet.

Ann har tagit ”Musikskatterna” till de fyra Dagcentralerna i Hallsbergs kommun; Åsen, Knuten, Sköllergården och Esslatorp. Syftet är att äldre personer som bor kvar hemma i eget boende ska kunna komma till en plats för att uppleva kultur och en stunds glädje tillsammans med andra.

– Vi lyssnade på gamla låtar och lät oss minnas tillbaka. Och så blir det alltid allsång, jag har med mig texter som jag delar ut. Ett mycket populärt inslag! Det är en trevlig tillställning som värmer de som är ensamma, säger Ann.

DET LJUVA 50- OCH 60-TALET är en era som förenar många av våra äldre genom minnen och erfarenheter. Tillsammans med Ann har deltagare i en studiecirkel träffats på en av Hallsbergs Dagcentraler för att umgås, minnas tillbaka och dela tankar och upplevelser från det ljuva 50- och 60-talet.

– I cirkeln deltog två damer och tre herrar i åldrarna 70–96 år. Vi gick igenom olika teman/ämnen som finns i det studiematerial som SV Örebro län tagit fram. Vi pratade om vad man såg på tv, vilka artister som var populära, vilken mat – och vilket kaffeböd som stod på menyn, kläderna, husen… vad hände i världen, och mycket mer!

Ann fortsätter och berättar att cirkeln resulterat i många trevliga berättelser och upplevelser som förstärktes av att de även lyssnade på tidsenlig musik. Träffarna ledda till riktig gemenskap och glädje för alla medverkande.

– Den vänskap som uppstår i en cirkel som den här leder till fortsatt umgänge även efter cirkelns slut, det värmer riktigt gott, avslutar Ann.