Tillbaka

Besök från Tillväxtverket

Förra veckan hade projektet besök av David Berg från Tillväxtverket, som är projektets finansiär. Under dagen berättade projektet om hur nuläget ser ut och vad som skett under projektets första halvår. Tillsammans åkte alla ut till Pålsboda för att träffa projektets deltagare Yanal Jejan och hans arbetsgivare Gösta Hedlund. 

På plats hos Gösta och Yanal fick de berätta mer om hur praktikplatsen Yanal först fick genom projektet hos Gösta nu har blivit till en anställning. De delade med sig av deras samarbete och tankar om hur Yanal ska utvecklas ännu mer i sitt arbete. Gösta gav även insikt i hur läget är för arbetsgivare inom den gröna näringen. 

-   En fantastisk dag där vi bland annat fick möta företagaren Gösta, som berättade för oss, ur ett företagarperspektiv, hur man behöver tänka för att möjliggöra en tillsvidareanställning, berättar Anna Eriksson, delprojektledare/praktikhandledare i projektet. 

Dagen fortsatte senare i Kumla med samtal kring projektet tillsammans med Tillväxtverket. Även Per Willén, regionordförande LRF, deltog och informerade om hur det ser ut för länets gröna företagare. 

-  Det var en kanondag! Spännande att se konkret hur man kan få ut nyanlända i utbildning och arbete inom de gröna näringarna. Även intressant hur ni kan få med företagarna i projektet, och att deras kunskaper och erfarenheter används, berättar David Berg, Tillväxtverket. 

Ideell sektor förmedlar jobb inom de gröna näringarna