Tillbaka

Internationella bipolärdagen lockade många till föreläsningar: "Det var en värdefull kväll"

Onsdag den 30 mars bjöd vi, tillsammans med föreningen Balans Örebro län, Nationellt Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och Region Örebro län in till en kväll för att uppmärksamma den internationella bipolärdagen. Bakgrunden var en önskan om att nå ut till många människor för att sprida kunskap och bryta stigma kring psykisk ohälsa. Det blev en väldigt lyckad kväll som lockade drygt 80 besökare till Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro.

I foajén vid Wilandersalen möttes åhörarna av representanter från olika föreningar som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa i Örebro län. På plats fanns Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS), Föreningen Balans Örebro län, Attention Örebro och NSPH. Under kvällen väntade två föreläsningar inom området.

Om remisser, diagnos och behandling

DEN FÖRSTA TIMMEN FANNS AFFEKTIVMOTTAGNINGEN på plats och enhetschef, psykolog, psykiatrisjuksköterska och arbetsterapeut berättade om arbetet vid mottagningen. Besökarna fick en inblick hur arbetet är organiserat kring remisser, provtagningar, samtalsstöd, telefonkontakt och individuella insatser kring ex. kunskap kring diagnos och hjälpmedel med mera.

Psykologen Carl Rosén redogjorde även för vad bipolär sjukdom är, dess riskfaktorer, behandling och återfallsprevention. En röd tråd var regelbundenhet, gällande aktiviteter, mat, sömn och medicinering. Med ökad kunskap kan tidiga tecken uppmärksammas och med olika strategier kan kraftigare skov förebyggas.

"MED ÖKAD KUNSKAP KAN TIDIGA TECKEN UPPMÄRKSAMMAS"

Om ett liv med bipolär sjukdom

UNDER DEN ANDRA TIMMEN KLEV ERIC LÖFBOM, ordförande i föreningen Balans Örebro län, upp på scen. Eric bjöd på en öppen och ärlig föreläsning om hur hans liv med en bipolär sjukdom ser ut. Han beskrev hur sjukdomen debuterade i unga år och hur den följt honom över tid och bjudit på både tuffa perioder och kreativa aktiviteter.

"BÅDE TUFFA PERIODER OCH KREATIVA AKTIVITETER"

Med hjälp av ett fint bildspel, ett antal siffror och årtal (något han både gillar och har en förmåga att hålla koll på) lockade han fram både skratt och förvåning bland åhörarna.

Internationella Bipolärdagen 2022_Eric Löfbom1300x980.jpg
I BILD: ERIC FÖRELÄSER PÅ SCENEN I WILANDERSALEN.

En av besökarna berättar att hon sett information om kvällens föreläsningar på Regionens hemsida och kände att det var något som hon ville gå på. Hon berättar att det var en värdefull kväll som gav insikt i hur det är att leva med diagnosen, samt kunskap om vilken hjälp som finns att få. 

– Jag såg informationen via regionens hemsida och tänkte, det här vill jag höra. Det var en värdefull kväll, att få lyssna till Eric, det var bra att få höra från någon som vet hur det är (att leva med bipolär sjukdom reds). Vi fick även höra om den hjälp som finns att få, både från Eric och affektivmottagningen, det var bra. 

Internationella Bipolärdagen 2022_besökare1300x980.jpgI BILD: TVÅ PERSONER SOM KOMMIT FÖR ATT LYSSNA TILL KVÄLLENS FÖREDRAG. 

Kvällar som denna gör skillnad

Maria Östby, verksamhetsutvecklare på SV Örebro län, berättar om den varma känslan som spred sig i kroppen när Wilandersalen fylldes av så många människor som kommit för att lyssna till information och erfarenheter kring bipolär sjukdom. Maria säger att Erics ärliga och stundtals humoristiska föreläsning har slagit rot i henne och att hon hoppas att vi gemensamt når ut till många fler personer i länet under året.

maria-ostby.png– Jag kan nog tala för fler när jag säger att kvällar som denna gör skillnad. Att mötas igen, nu äntligen fysiskt på plats, få kunskaper och återse personer inom olika föreningar och verksamheter, det ger bränsle i det viktiga arbetet för att bryta stigma och främja psykisk hälsa, säger Maria. 

I BILD: MARIA ÖSTBY, SV ÖREBRO LÄN.

MARIAS KÄNSLA DELAS AV Carl, psykolog vid affektivmottagningen;

– Det var roligt att se så pass många på plats. Ett fint och viktigt arrangemang! På sätt och vis tänker jag att kvällen som helhet speglade många av de delar som jag i min arbetsvardag ser som väldigt värdefulla för att människor ska lära sig att leva med en svår sjukdom. Dels att få ökad kunskap om sjukdomen i sig, de olika insatser som vi i vården kan erbjuda och hur en som individ faktiskt själv har möjlighet att kunna påverka sjukdomens förlopp. Men också genom att dela erfarenheter och känna att en inte är ensam - att möta andra i det svåra men samtidigt kunna känna hopp om att det går att hitta vägar fram till ett mer stabilt mående och ett liv värt att leva.

ÖKAD KUNSKAP – VÅRDENS INSATSER – INTE ENSAM

Ett långt samarbete

SV Örebro län har samverkat med föreningen Balans Örebro län under flera år. En förening som vänder sig till personer som har bipolär sjuk, utmattningssyndrom och depression. Föreningens idé med föreläsningar för att uppmärksamma den internationella bipolärdagen blev ett lyckat arrangemang genom ett fint samarbete tillsammans med oss på SV och NSPH.

– Jag är så glad att Föreningen Balans Örebro län kom med idén och att vi tillsammans med NSPH och Region Örebro län skapade en så fin och lärorik kväll, avslutar Maria.