Tillbaka

Bofors Industrimuseum finns på Facebook!

Under 2016 inledde vi på SV Örebro län ett samarbete med föreningen Gamla Brukspojkars Klubb i Karlskoga. Tillsammans har vi verkat för att bevara och föra vidare kulturarvet kring Bofors industrihistoria, och i år tog vi klivet över till rörlig bild och Facebook.  

JONAS LJUNGKVIST, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, berättar att han och kollegan Andreas Karlsson har hjälpt föreningen att starta en Facebooksida, och att ta filmer för att visa upp och locka besökare till deras industrimuseum, Bofors Industrimuseum.

I OKTOBER tog Jonas och Andreas emot sju föreningsmedlemmar i våra lokaler i Karlskoga. Målet för dagen var att planera och gå igenom vad man ska lägga upp på Facebook framöver i syfte att väcka intresse för kulturarvet. 

Två av fyra filmer

Redan under 2021 började vi planera för ett gemensamt upplägg med totalt fyra filmer som ska visa föreningens arbete. Och i skrivande stund kan du ta del av två filmer om Bofors Industrimuseum som finns publicerade på den nya Facebooksidan. 

Intresserad av gammal industrihistoria?

Har du kanske en gammal släkting som har jobbat i Bofors? Vill du veta hur verksamheten har utvecklats? Titta gärna in på föreningens Facebook för att få en liten inblick i deras verksamhet. Och du, passa på att boka en guidad när du ändå är i farten!

VI SES PÅ BOFORS INDUSTRIMUSEUM!

OM GAMLA BRUKSPOJKARS KLUBB

Gamla Brukspojkars Klubb bildades 1952 under det så kallade ”Kalla krigets” första år. Bland de första medlemmarna spårar man en blandning av olika yrkesgrupper, de flesta från arbetar- och arbetsledarleden.

Bland de första medlemmarna hittar vi idel kända Boforsnamn till exempel Ivar Malmström, Oskar Söderström kanonborrarförman, Ernfrid Lund svarvare 51 år i Bofors, Karl Ståhlberg svarvare 50 år i Bofors, Karl Utter vällare 52 år i Bofors, Karl Bråthe verktygsarbetare 50 år i Bofors, Karl Karlsson ”Fräsar-Karl” verkmästare, Anton Jernberg ingenjör av smältsmedsläkt, David Lindqvist verkmästare och legendarisk boforsare som anställdes 1896, Thuve Holmgren verkmästare i Bofors och Theodor Nilsson snickare 51 år i Bofors.

LÄS MER PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA