Tillbaka

Gamla Brukspojkars Klubb i Karlskoga för vidare kulturarvet

Sedan två år tillbaka samarbetar SV Örebro län med föreningen Gamla Brukspojkars Klubb i Karlskoga. I samarbete med SV för de vidare kulturarvet av Bofors industrihistoria.

Gamla Brukspojkars Klubb arbetar för att kunskapen om Bofors industrihistoria ska leva vidare för kommande generationer. I början av februari besökte Jonas Ljungkvist, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, föreningen för att prata om gemensama aktiviteter under 2018.

Utöver de guidade visningarna av industrihistoria knutet till Bofors finns det även planer på att starta studiecirklar om Bofors industrihistoria. Förhoppningen är att cirklarna ska leda till fler medlemmar och nya guider till föreningen. Det finns även planer på att spela in QR-koder som kan användas vid föreningens guidade turer. Syftet med QR-koder är att informationen ska bli mer lättillgänglig för intresserade besökare.

Per Eric Bolinder och Dan Gunnarson, Gamla Brukspojkarnas Klubb
Per Eric Bolinder och Dan Gunnarson, Gamla Brukspojkarnas Klubb.

Reflexvästar, Gamla Brukspojkars Klubb och SV
Vid de guidade turerna har guiden alltid på sig en reflexväst med SV:s logga. Vi på SV Örebro län är otroligt glada över det fina samarbetet.

Gamla Brukspojkars Klubb
Föreningen har funnits i 66 år och bildades under "Kalla krigets" första år. De första medlemmarna bestod av en blandning av olika yrkesgrupper, de flesta från arbetar- och arbetsledarleden.

Bland de första medlemmarna hittar vi kända Boforsnamn, exempelvis:

 • Ivar Malmström
 • Oskar Söderström, kanonborrarförman
 • Ernfrid Lund, svarvare 51 år i Bofors
 • Karl Ståhlberg, svarvare 50 år i Bofors
 • Karl Utter vällare 52 år i Bofors
 • Karl Bråthe, verktygsarbetare 50 år i Bofors
 • Karl Karlsson ”Fräsar-Karl”, verkmästare
 • Anton Jernberg ingenjör av smältsmedsläkt
 • David Lindqvist verkmästare och legendarisk boforsare som anställdes 1896
 • Thuve Holmgren verkmästare i Bofors
 • Theodor Nilsson snickare 51 år i Bofors etc.

brukspojkarna.se kan du läsa mer om föreningen.