Tillbaka

En föreläsning om demens: "Givande och inspirerande!"

Onsdag 30 mars bjöd SV Örebro län, mötesplats Nickkällan i Karlskoga och Alzheimer Örebro län in till en föreläsning om demens.  60 personer kom för att lyssna till Valentina Chandorkar, före detta överläkare vid geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, som redogjorde för olika kognitiva sjukdomar, dess former och utredning.

Åhörarna fick lära sig mer om hur en utredning kring kognitiva sjukdomar går till i form av tester och prover. Vad en diagnos innebär och vilken hjälp som finns att få. Det finns tyvärr inget botemedel mot sjukdomen, men det pågår stora arbeten och studier i hela världen och det finns teorier som stärks i och med forskningen. 

VALENTINA BELYSTE ÄVEN riskfaktorer, där ålder och ärftlighet tyvärr inte går att göra så mycket åt. Däremot visar studier att sociala och fysiska aktiviteter har god inverkan för att hålla hjärnan i bättre form.

Vid lindriga kognitiva besvär, där man fortfarande klarar mycket själv är det viktigt att fortsätta träna och använda sin hjärna för att inte komma till nästa grad. Aktiviteter som denna, en föreläsning tillsammans med andra är ett av några exempel som Valentina lyfte fram som värdefulla för hjärnan och uttryckte stor glädje att se så många vetgiriga på plats. 

JAN BACKLUND, ordförande Alzheimer Örebro län, delar Valentinas glädje:
– Det var glädjande att så många kom till föreläsningen. Vi tycker det är viktigt att sprida kunskap om demenssjukdomar och dagens publik var intresserade.

Ett gemensamt mål: Att nå ut till många med kunskap och gemenskap!

maria-ostby.pngMARIA ÖSTBY, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, berättar att hon träffat föreningen Alzheimer Örebro län för att prata om gemensamma aktiviteter för verksamhetsåret 2022 – och att de uttryckt en önskan om att nå ut i länet. SV har sedan tidigare ett gott samarbete med personal i Karlskoga kommun och även kommunen har uttryckt en önskan om att samverka för att kunna erbjuda allmänheten olika aktiviteter. 

– Det är tydligt att vi är fler aktörer som strävar efter samma mål, att nå fler med folkbildningsaktiviteter som ger kunskap och gemenskap. Behov och efterfrågan resulterade i ett ett gemensamt arrangemang vid mötesplats Nickkällan. Och det här blev verkligen ett riktigt folkbildningstillfälle då värdefull kunskap förmedlades till många, säger Maria. 

Uppskattad föreläsning

En kvinna i publiken berättade att hon fått draghjälp av sina grannar för att våga ta sig i väg; ”Det är skönt att ens grannar ser efter en och ser till att få med en på aktiviteter som detta. Det var bra information och trevligt.”  Även Liliana Cortes Insignares, aktivitetssamordnare vid socialförvaltningen Karlskoga kommun, delar den positiva känslan kring arrangemanget. 

– Fantastisk bra, intressant föreläsning med möjlighet till samtal mellan publiken och föreläsaren! Underbar samverkan mellan organisationerna för att nå ut till målgruppen! Givande och inspirerande, säger Liliana.

SV ÖREREBRO LÄN verkar för social gemenskap, människors välbefinnande och möjlighet till livslång lärande. Den här typen av arrangemang är precis vad vi strävar efter och som studieförbund har vi möjlighet att vara länken som kopplar samman föreningslivet med det offentliga. 

– Tänk vad bra det blir när vi hjälps åt från förening, studieförbund och kommun! Tillsammans kan vi nå många med värdefulla kunskaper och framför allt skapa möjlighet att mötas på plats! Vi ser fram emot fler liknande tillfällen i Karlskoga, avslutar Maria.

Relaterade artiklar

 • Internationella bipolärdagen lockade...

  ÖREBRO: Cirka 70 personer kom för att lyssna till hur det är att leva med bipolär sjukdom och vilken hjälp som finns.

  Läs mer
 • Fråga juristen: Framtidsfullmakt

  ÖREBRO: I februari samlades närmare 25 personer för att lära sig mer om framtidsfullmakt, i samarbete med Anhörigcentrum.

  Läs mer
 • Seniorkraft: För ett hälsosamt åldrande!

  ASKERSUND, HALLSBERG: Vi har deltagit vid Seniorkraft sedan 2017 för att berätta om folkbildningens arbete och möjligheter.

  Läs mer
 • Kultur för seniorer i Örebro län

  ÖREBRO LÄN: Kultur för seniorer på Vård- och omsorgsboenden och trygghetsbostäder avslutades i Degerfors och Karlskoga.

  Läs mer
 • Seniorpuls: En social investering

  ÖREBRO: Vi gästade Seniorpuls för att informera om folkbildningens styrkor och möjligheter till aktivitet och gemenskap.

  Läs mer
 • Kommunen önskade digitalt föredrag

  KARLSKOGA: En önskan om ett digitalt föredrag under Seniorveckan blev verklighet genom samverkan.

  Läs mer
 • I väntan på demensboende

  ÖREBRO: Vår medverkan i "Blandade Lärande Nätverk" ledde till en samtalsträff för anhöriga till demenssjuka i väntan på boende.

  Läs mer