Tillbaka

En sommar fylld av engagemang och kreativitet tillsammans med Kulturföreningen Björnhammaren

Tidigare i somras berättade vi om avdelningens nya projekt Kulturföreningen Björnhammaren som syftar till att skapa möjligheter för att människor ska mötas och göra saker ihop över nationella gränser. Projektets övergripande syfte är att verka för integration, främja etablering och skapa möjligheter till kontakt med det lokala näringslivet. Vi berättade även om föreningens nya föreningshus, Björnvillan, som skulle vara ett av sommarens stora renoveringsprojekt.

Sedan renoveringsarbetet startade i juni har många engagerade asylsökande, nyanlända och ortsbor i Björnhammaren arbetat hårt för att förvandla det slitna huset till ett välkomnande och praktiskt föreningshus.

– Nu är utsidan i det närmsta klar, det är bara några takpannor och hängrännor som ska bytas ut. Målarteamet har verkligen gjort ett kanonjobb, säger Jenny Kraftling, projektledare.

Även invändigt har det hänt en hel del. Väggarna har fått tapeter med natur- och djurtema. I den del av studiesalen där det planeras för en datorhörna och barndel pryder stora färgglada fjärilar väggarna.
Renovering av Björnvillan, föreningens klubbhus i Björnhammaren
Renovering av Björnvillan, föreningens klubbhus i Björnhammaren
Renovering av Björnvillan, föreningens klubbhus i Björnhammaren
– Vi är snart redo att flytta in på nedervåningen och sen återstår ungefär en veckas jobb med att ställa i ordning och landa i våra nya lokaler. När allt är klart kör vi igång för fullt med verksamhet. Vi kommer att börja med studiecirklar i svenska och samhällsorienterade frågor som handlar om att förmedla en grundläggande kunskap om vårt svenska samhälle och vår vackra natur.

Önskelistan för studiecirklar är lång, speciellt efterfrågat är samtalsgrupper för att förebygga psykisk ohälsa, körkortsteori, att vara förälder i Sverige, läxhjälp, yoga och fritidsverksamhet, berättar Jenny.


Finansierat med TIA-medel från Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län, logotype