Tillbaka

Från svenskbygden i Minnesota till Bo socken, Hallsberg

Allt började 2008 då Bo Hembygdsförening i Hallsbergs kommun startade sina första studiecirklar i SVs regi. De arbetade sig igenom hela Bo socken och skrev ner allt som kunde tänkas vara av historiskt intresse. Ett arbete som pågick i sex år, fram till 2014. Sedan dess har cirklarna utvecklats och tagit med dem på olika resor, en resa som blev digital under 2021. 

Torpvandringar till över 100 platser!

Lennart Östman, cirkelledare, berättar med stort engagemang om hur de 2010 hade kommit så långt i arbetet att de började med "torpvandringar" parallellt med att de fortsatte samla in material om Bo socken. 

– Vi gick två torpvandringar om året, vår och höst. Fram till 2019 hade vi besökt över 100 platser som vi markerat med en skylt. Senare började arbetet med att lagra all den data som vi samlat in under tidigare studiecirklar i Hembygdsförbundets databas Hembygdsportalen, fortsätter Lennart. 

Genom att lagra text, foton och historiska berättelser i databasen blir informationen tillgänglig för alla som vill leta. Det kan handla om släktforskning eller ett intresse för sin barndoms hembygd. 

BILD: digitala kartnålar över platser som markerats av föreningen i Hembygdsportalen. 

Digitaliseringen har hjälpt oss

Föreningen fick hjälp av SV Örebro län för att ta fram ett digitalt kursupplägg och en digital kalender för att underlätta den gemensamma planeringen.

– Genom SVs digitala kursupplägg blev det enkelt för oss att planera arbetet på ett smidigt sätt. Vi kunde även bjuda in personer med specialkompetens som kunde delta på distans och hjälpa oss i vårt arbete. Vi såg hur allt föll på plats, berättar Lennart. 

Anders Jonsson, cirkeldeltagare, berättar att kursdagarna nästan alltid blev längre än planerat och att de använde den gemensamma kalendern för att lägga in extra mötesdagar. 

– Det var roligt för efter terminsavslutningen kunde vi snabbt se hur mycket vi har fått gjort. Det känns väldigt gott att titta tillbaka på en termin som har gett oss väldigt mycket, säger Anders. 

I BILD: Anders Jonsson, Kennert Allansson och Lennart Östman, cirkeldeltagare och medlemmar i Boo Hembygdsförening.

Nu tid blir snabbt till dåtid

Arbetet med att kartlägga och tillgängliggöra material och historier från Bo socken är ständigt pågående och det kommer troligtvis aldrig att bli färdigt. Nutid blir snabbt till dåtid och det gör att kursen är under ständig utveckling. 

– Det är en levande kurs och det dyker alltid upp nya vinklar. Nutid blir snabbt dåtid och platsar med automatik in i det vi jobbar med just nu. Vi får även respons av läsare som hör av sig och bidrar med ny information, oftast om olika platser. Målet är att alla ska ha tillgång till vårt arbete. Den som sitter i svenskbygden i Minnesota eller den som vill veta mer om vad pappas farfar gjorde, det sporrar oss att hålla på, avslutar Lennart. 

BILD: Miljöbild

Hembygdsportalen

För några år sedan genomfördes en uppdatering av hela hembygdsrörelsen och i samband med det bytte den gemensamma portalen namn från Bygdeband till Hembygdsportalen. 

Hembygdsportalen drivs av Sveriges hembygdsförbund och syftar till att stötta föreningarnas arbete med att göra det lokala kulturarvet tillgängligt för allmänheten, och att väcka intresse för föreningens verksamhet och aktiviteter. 

Relaterade artiklar

 • Föreningsutveckling

  Vi samarbetar med över 150 föreningar och erbjuder stöd genom utbildning, inspiration och gemensamma aktiviteter.

  Läs mer
 • Mumblingdagen: ideella krafttag!

  KARLSKOGA: Möt fler av våra samverkande föreningar som deltog i det gemensamma arrangemanget "Mumblingsdagen".

  Läs mer
 • Rabatt för Villaägarna i Örebro kommun

  Som medlem i Villaägarna i Örebro kommun får du 35 % rabatt på vårt utbud av kurser och studiecirklar.*

  Läs mer
 • Ett samarbete som ger näring!

  Ullersäters Bygdegårdsförening och SV Örebro län erbjuder en bred folkbildningsverksamhet som når många människor i alla åldrar!

  Läs mer
 • Studiecirkel fick nytt liv online

  Olaus Petri Hembygdsförening digitaliserade den omtyckta studiecirkeln "Hur det var att bo på norr under 50- och 60-talet".

  Läs mer
 • Guidad tur med QR-kod

  Tillsammans med Zinkgruvans Bygdeförening hittade vi en digital lösning för att möta en positiv utmaning.

  Läs mer