Tillbaka

I väntan på demensboende: "Kön är för tillfället lång och väntan kan bli väldigt tung för anhöriga"

SV Örebro län medverkar i olika nätverk och sammanhang inom folkhälsa. Det är av stor betydelse för att vara en aktuell samverkanspart och för att utveckla verksamhet tillsammans med andra aktörer. Här följer ett exempel på hur nya kontakter via ett nätverkt resulterat i en mycket uppskattad aktivitet.

maria-ostby.jpgUnder 2021 har vi bland annat ingått i Blandade Lärande Nätverk (BLN) som har initierats av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, berättar att vi blev inbjudna av Anhörigcentrum Örebro kommun, med vilka vi har ett långt samarbete med aktiviteter för anhöriga.

I BILD: MARIA ÖSTBY, VERKSAMHETSUTVECKLARE SV ÖREBRO LÄN. 

Syftet med nätverket  BLN är att bidra till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de som deltar i nätverket. Ett lokalt nätverk består ofta av cirka 10 personer från en kommun/stadsdel, som kommer från olika målgrupper; anhöriga, personal och ledare/chefer, politiker och personer från idéburna organisationer. 

DET SLUTLIGA MÅLET med nätverket är att det ska leda fram till aktiviteter och utvecklingsarbeten inom anhörigstöd och vård/omsorg i medverkande kommuner.

Stöd till anhöriga i tider av pandemi

Maria berättar att Örebro kommun har lett två nätverk med olika inriktning och att SV Örebro län har medverkat i båda med anledning av vårt arbete inom folkhälsa som fokuserar på anhörigstöd.

I nätverket med fokus ”Stöd till anhöriga när fysisk kontakt med närstående inte är möjlig” har samtalen till stor del berört tillvaron under pandemin. Anhöriga och boendepersonal har lyft fram sina erfarenheter av pandemins effekter och boendefrågan har varit i fokus. Både gällande kontakten i boenden och väntan på en plats. 

KÖN TILL BOENDEN ÄR LÅNG och väntan kan därför bli väldigt tung för anhöriga. När sedan besked om plats väl kommer krävs ofta snabba och ibland svåra beslut.

Nätverket ledde till en samtalsträff för anhöriga till personer med demenssjukdom

Maria berättar att hon fick god kontakt med en person som deltog i nätverket i sin roll som anhörig, och som belyste hur det kan vara att vänta på en boendeplats. Det fanns en önskan om att träffa fler i liknande situation för att dela tankar och erfarenheter, och för att finna stöd i andra. 

– Att möta andra i liknande situation, som har liknande frågor och erfarenheter, och som kan förstå och möta din oro, upplevs ofta stärkande för en person som är anhörig, säger Maria. 

En första träff med värme, kontakt och bekräftelse

Anhoriggrupp-anhorigstod-demenssjukdom.jpeg
I BILD: En bild tagen utifrån in genom ett fönster. I fönstret står en adventsljusstake och i bakgrunden kan man skymta en grupp människor.

FOTO: ANHÖRIGCENTRUM ÖREBRO KOMMUN.

DEN 1 DECEMBER arrangerades en första samtalsträffmed fokus på just boendefrågan. Det blev en eftermiddag som bidrog med värme, kontakt och bekräftelse mellan dem som deltog. I samtalen kom det även fram en upplevelse av ensamhet och ett behov av fler liknande träffar under 2022.

– Att vara anhörig kan vara tungt och kännas ensamt. Vi på Anhörigcentrum vill tacka SV Örebro Län som lyssnade till anhörigas behov och som möjliggjorde denna träff i samråd med oss. 

Relaterade artiklar

 • Folkhälsa

  Vi erbjuder verksamhet inom anhörigstöd och arbetar för att motverka ofrivillig ensamhet och främja livslångt lärande.

  Läs mer
 • Anhörigstöd

  Som anhörig är det värdefullt att få ökad kunskap både kring den närståendes och den egna...

  Läs mer
 • Anhörigcafé våren 2022

  Varmt välkommen till vårens Anhörigcaféer vid Anhörig-centrum, Örebro. Fika finns att köpa på...

  Läs mer
 • Samtalsgrupper

  Här kan du läsa om några av de samtalsgrupper som vi har tillsammans med kommuner, föreningar och i egen regi. 

  Läs mer