Tillbaka

I Vivalla odlas gemenskap och folkhälsa – och så klart en massa grönt!

”Ett gemensamt intresse
främjar integration och gemenskap”

Under våren och sommaren har Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och Örebro Bostäder (ÖBO) anordnat en öppen studiecirkel för odling. Cirkeln har lockat så väl barn som vuxna och med olika bakgrund. Tillsammans har de odlat gemenskap och folkhälsa – och så klart en massa grönt!

Integration, folkhälsa och folkbildning i en alldeles underbar kompott med ingredienser från en odlingslott i Vivalla, SV Örebro län, ÖBO och föreningen Starka broar som var med och spred ordet om cirkeln. Under våren och sommaren har den öppna odlingscirkeln välkomnat odlingsintresserade och nyfikna deltagare i olika åldrar, så väl kvinnor som män, med olika bakgrund.

På plats fanns redan andra som har en odlingslott och det ledde till nya samtal mellan personer som inte känner varandra sedan tidigare. Nu möttes de kring ett gemensamt intresse och pratade om odling, jämförde olika växter och utbytte information om vad växterna används till, hur man odlar och tar vara på dem och vad de heter på respektive språk.

– Genom odlingscirkeln har vi skapat förutsättningar till integration genom att bjuda in människor till att mötas över kulturella gränser på ett enkelt och lättsamt sätt. Ett gemensamt intresse främjar integration och gemenskap, säger Pernilla Löfquist Wedin, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.Goda effekter för folkhälsan

På SV Örebro län verkar vi för ett inkluderande samhälle där alla har rätt att utvecklas på sina egna villkor, känna gemenskap och meningsfullhet. Aspekter som i allra högsta grad påverkar individens psykiska och fysiska hälsa. Att vara utomhus främjar folkhälsan och ett aktivt levnadssätt, och att göra det i gemenskap med andra bidrar till en känsla av tillhörighet, vilket i sin tur leder till personlig utveckling.

– Det är något meditativt över att se något som man själv har petat ner i jorden komma upp och växa till något ätbart eller vackert att se på. Odling är konkret och man kan se ett resultat. Det ger en känsla av att jobba med något som är både lustfyllt och betydelsefullt, berättar Pernilla.

– Vi ser också att en utomhusaktivitet som denna främjar folkhälsan på fler sätt då man får i sig friskluft samtidigt som man rör på sig och arbetar i jorden, fortsätter hon.

Feriearbetare från ÖBO har hjälpt till att vattna

Under dagtid har feriearbetare från ÖBO hjälpt till att se efter odlingslotten och försett växterna med vatten. Mona Liljenskog, boendeutvecklare på ÖBO, och Pernilla tänkte att det kanske skulle kunna väcka ett intresse hos någon av ungdomarna.

En skördefest för att fira av sommaren

Sommaren har lidit mot sitt slut och vi har snart tagit oss igenom höstens första månad. En skördefest i enklare form fick fira av sommaren och en härlig studiecirkel präglad av gemenskap och kunskapsutbyte i sann folkbildningsanda.

– Efter en vår då vi har förberett jorden, sått frön, vattnat, och rensat ogräs och en sommar då vi fått se allt blomma och växa sig allt större kom till slut tiden då det var dags att skörda. Antingen för att äta eller bara för att få njuta av en vacker blomma. Sen återstod det bara att dra upp allt som inte skulle vara kvar i jorden för att eventuellt fröså sig, strö ut gödsel och kratta igen så att jorden är redo för vila under höst och vinter. Deltagarna var nöjda och längtar till våren då en ny odlingssäsong drar igång,  avslutar Pernilla.

odling-vivalla-innehall-3.png

KONTAKT 

Pernilla Löfquist Wedin
Verksamhetsutvecklare, SV Örebro län
pernilla.wedin@sv.se 
070-855 55 06