Tillbaka

Kompetensforum i Västerås

Mellan den 16 och 17 maj har personal från SV:s avdelningar sammanstrålat i Västerås för att delta på Kompetensforum 2018. Dagarna har präglats av folkbildningens anda i form av gemenskap, utbyte av erfarenheter och gemensamt lärande. Dagarna har fyllts av inspirerande och lärorika föreläsningar, seminarier och workshops.

Kompetensforum 2018 öppnades av Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan.

– […] vi är en ideell, ideburen organisation som vilar på starka värderingar som grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Vi brinner för demokrati, humanism, jämställdhet och lika rättigheter. SV kan inte lösa alla samhällsproblem, men vi spelar en stor roll i att lösa flertalet av dem, säger Nina med stolthet och engagemang i rösten.

– […] jag tror även att det krävs politiska beslut och lite politisk ryggrad, avslutar Nina innan hon lämnar över till dagarnas konfrencier.

Inspirationsföreläsningar

Under Kompetensforum hölls två stora gemensamma inspirationsföreläsningar; Digitalisering är bara början och Så skapar vi en inkluderande framtid. Två föreläsningar med fokus på innovation, nytänkande och teknikens möjligheter.

Digitalisering är bara början: Patrik Nyström, Warp Institute

Bild på Patrik Nyström, föreläsare "Digitalisering är bara början"
Patrik, en av grundarna till Warp Institute berättar att betydelsen av organisationens namn inte är entydig. Från början var kopplingen till Star Trek men idag gör han kopplingen till den engelska betydelsen av Warp – kraftig böj uppåt. 

… och det är just uppåt som Warp Institute vill. Deras vision är att bygga Sveriges (och sen världen) största community för optimister.

– Om man ser positivt på saker, även när det känns svårt så blir det ofta väldigt bra, säger Patrik.

I en värld med ökande förändringshastighet finns det inget viktigare än att förstå vad som händer och varför det går så snabbt. Det går inte att förutspå framtiden, men det går att förstå den. Patriks budskap till oss var att vi ska gå igenom livet med en positiv anda och se på utvecklingen av ny teknik som en möjliggörare för en bättre väld.

Så skapar vi en inkluderande framtid: Siduri Poli, Changers Hub

Siduri Poli, föreläsning två "Så skapar vi en inkluderande framtid"
Siduri – framtidsspanare, innovationsrådgivare och årets digitala inspiratör 2017 – har väglett både stora företag och hundratals unga att anpassa och utnyttja digitaliseringens möjligheter. Siduri berättade bland annat om Changers Hub – mötesplatsen för unga med idéer inom kultur, teknik och entreprenörskap.

– Sverige toppar listorna som ett av världens mest innovativa länder och har skapat många innovationer som har påverkat många människors liv. Ta bara Spotify som ett exempel av många, säger Siduri energiskt.

Och vad är det då som gör Sverige till ett så innovativt land? En anledning kan vara att vi har råd att misslyckas. Vi har ett socialt nätverk som tillåter oss att testa nya saker – och att misslyckas utan att riskera ens försörjning. Det finns ett skyddsnät.

SV Örebro läns Asyl-, migrations- och integrationsfonden, logotypemedverkan

Projektgruppen, Utvecklling från dag ett, finansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.
I går, torsdag 17 maj, höll projektgruppen för SV Örebro läns projekt Utveckling från dag ett, finnansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, i ett seminarium. Vid seminariet deltog över 30 personer.

– Vi fick möjlighet att berätta om vårt arbete för andra folkbildare. I mötet med deltagarna i publiken blev det väldigt tydligt att folkbildningen spelar en avgörande roll som ett samhällskitt. Folkbildningen är en viktig del i att bygga ett starkt, stolt och mångkulturellt Sverige, säger Jeanette Ohlsson, projektledare Utveckling från dag ett.Från SV Örebro län deltog följande personer på Kompetensforum:

 • Anna-Lena Thornberg, enhetschef administration
 • Björn Brunnberg, avdelningschef
 • Denana Holmberg, utbildningsledare Utveckling från dag ett
 • Emelie Carlsson, projektkommunnikatör
 • Emma Grahn-Wallin, kommunikatör
 • Fredrik Wallin, enhetschef verksamhetsutveckling
 • Ibrahim Altamimi, utbildningsledare Utveckling från dag ett
 • Jeanette Ohlsson, projektledare Utveckling från dag ett
 • Linda Nors, projektkoordinator
 • Shahla Ojagh, utbildningsledare Utveckling från dag ett
 • Susanna Jordán, verksamhetsutvecklare
 • Stefan Strömgren, verksamhetsutvecklare