Tillbaka

Kulturföreningen Björnhammaren

Genom avdelningens nya projekt Kulturföreningen Björnhammaren skapar vi möjligheter för att människor ska mötas och göra saker ihop över nationella gränser. Projektets övergripande syfte är att verka för integration, främja etablering och skapa möjligheter till kontakt med det lokala näringslivet.

Projektets syfte uppnås bland annat genom etableringen av Kulturföreningen Björnhammaren som bildades den 14 juni 2017. Föreningen är unik då föreningsmedlemmarna kommer från världens olika hörn och och är en blandning av asylsökande, nyanlända och boende på orten. Styrelsen består av två personer från Afghanistan, två från Syrien och två från Sverige. I styrelsen sitter lika många kvinnor som män med Jenny Kraftling som ordförande. Vi kommer arbeta för att tillsammans bedriva verksamhet i olika former för att främja sysselsättningen i Björnhammaren. Det kommer att handla om olika kulturarrangemang, studiecirklar och andra gemensamma aktiviteter.


Projektet finansieras av TIA-medel genom Länsstyrelsen Örebro län.


Terminsavslutning och det nya föreningshuset Björnvillan
Igår, den 28 juni, var vi på plats i Björnhammaren för att
för att delta på sommaravslutningen för våra studiecirklar i svenska och samhällsorientering. Vi passade även på att besöka Kulturföreningen Björnhammarens nya föreningshus som kommer att få ett ansiktslyft med nya tapeter och färg under sommaren.

– Förhoppningsvis kommer vi att kunna flytta dit verksamheten under den senare delen av sommaren, säger Jenny.

Huset heter Björnvillan och är ett av många tomma hus i Björnhammaren som får nytt liv genom projektet - Kulturföreningen Björnhammaren, ortsborna, asylsökande och nyanlända i Björnhammaren, Hjortkvarn. Vi har fått hyra huset av Joacim och Erik från Gryts Group, ett spik- och skruvföretag som vi samarbetar med i projektet.

Projektmedlemmar vid Björnvillan
I bild från vänster: Lennart Östman, styrelsemedlem, Rolf Aldenfalk, engagerad eldsjäl, Ihab Shaqura​, tolk och cirkelledare, och Jenny Kraftling, projektledare/föreningskoordinator och styrelseordförande.

Fasad Björnvillan
Björnvillans idag något sargade fasad.

Köket i Björnvillan
Det härliga retroköket.

Det stora aktivitetsrummet i Björnvillan
Det stora aktivitetsrummet som kommer att fyllas med verksamhet!

Ett lager av tapet
Det döljer sig många vackra retrotapeter bakom det översta lagret av tapet.

Ett lager av tapet
Det döljer sig många vackra retrotapeter bakom det översta lagret av tapet.

Vi återkommer med en uppdatering och nya bilder efter sommaren.

Finansierat med TIA-medel från Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Örebro län, logotype