Tillbaka

Seniorpuls: En social investering

Den 13 januari gästade vår avdelningschef Fredrik Wallin Seniorpuls på mötesplats VOX i Örebro. Seniorpuls syftar till att bidra till en mer jämlik hälsa och ett hälsosamt åldrande för äldre i bostadsområden med socioekonimiska utmaningar genom att inspirera till, och erbjuda fysiska aktiviteter och forum att möta nya vänner. 

Fredrik var på plats för att berätta om alla de styrkor och möjligheter som finns inom folkbildningen i stort. Som studieförbund värnar vi det fysiska mötet och det gemensamma lärandet utifrån individens förutsättningar och intressen. 

För dig som är 65+ 

Seniorpuls är ett samarbete mellan Örebro kommun och RF-SISU som syftar till att bidra till en mer jämlik hälsa och ett hälsosamt åldrande bland äldre som är 65 + och bor i Varberga eller Oxhagen i Örebro. 

SENIORPULS PÅGÅR 2020–2023, under de tre åren planerar man för 11 grupper som träffas två gånger i veckan under 12 veckor. Vid träffarna får deltagarna lyssna och samtala kring olika teman, exempelvis god hälsa, trygghet och bra matvanor. 

Hur kommer folkbildningen in i bilden?

FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT deltagarna ska fortsätta vara aktiva även efter den sista träffen. Och ett sätt att fortsätta utvecklas och träffa andra är att samlas kring ett genemsamt intresse, exempelvis inom en förening eller ett studieförbund. 

fredrik-wallin.jpg– Jag hoppas att fler seniorer ska hitta till folkbildningen. Tillsammans har studieförbunden ett otroligt stort kontaktnät med föreningar och organisationer. Och för den som vill finns alla möjligheter att starta eller gå med i en studiecirkel, säger Fredrik. 

PÅ PLATS var även vår samverkandeförening, SeniorNet, som berättade om deras cirklar inom det digitala. 

Mer om Seniorpuls