Tillbaka

SV Örebro läns pågående demokratiarbete, vi kan inte ta vårt demokratiska samhälle för givet!

En demokrati måste vårdas och utvecklas för att förbli stark i ett samhälle under ständig utveckling. På SV Örebro län står vi för alla människors lika värde och rättigheter och skyldigheter i samhället. Men lika värde är inte något vi kan ta förgivet, det är något vi ständigt måste arbeta och stå upp för.

På SV Örebro län arbetar vi ständigt med aktiviteter och insatser som syftar till att utveckla och stärka demokratin, vilket ingår i folkbildningens uppdrag. Valet 2018 kommer allt närmare och vi vill att fler personer ska delta i det politiska samtalet och använda sin rösträtt. Fram till valet den 9 september arrangerar vi därför olika forum för samtal mellan allmänheten och representanter från de politiska partierna.

Mitt Val
– en studiecirkel för dig med intellektuell funktionsnedsättning

SV Örebro läns studiecirkel Mitt Val vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och syftar till att deltagarna ska få möjlighet att lära sig mer om demokrati och valet. Under vårterminen har vi träffat representanter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet. Vi har även besökt rådhuset och fått en guidad tur.

Mitt Val, höstterminen 2018

Under höstterminen kommer vi fortsätta att diskutera olika valfrågor som deltagarna i studiecirkeln funderar över. Vi går igenom valet, till exempel hur det går till när man röstar och vilken hjälp som finns att få. Vi kommer även att besöka valstugorna för att ställa frågor till politikerna – Har de lättläst material som passar för målgruppen, är de medvetna om att en stor andel av personer med funktionsnedsättning inte röstar?

Vi kommer att fortsätta samtalen även efter valet för att diskutera deltagarnas erfarenheter – Röstade de, hur kändes det, fick de den hjälp de behövde? Vi kommer även att prata om valresultatet, vilka tankar har de?

Studiecirklar
i samhällskunskap för asylsökande

Även om våra cirkeldeltagare inte får rösta i årets val vill vi med kunskap och information lägga grunden till en förståelse och ett intresse för Sveriges demokrati. Vi vill att de redan nu ska delta i det politiska samtalet och använda sin rösträtt i framtida val.

I och med det stundande valet passar våra cirkelledare därför på att beskriva och diskutera hur det svenska demokratiska samhället fungerar. De berättar att vi har en fri demokrati och att man får rösta på vilket parti man vill. Tillsammans med cirkeldeltagarna går cirkelledarna igenom material från Valmyndigheten, pratar om hur ett val går till och besöker valstugorna för att ställa frågor och ta del av partiernas partiprogram. En central fråga för deltagarna handlar givetvis om hur partiet i fråga ställer sig till migration och integration.

Bli en lättläst politiker
– Från bla bla bla till aha!

SV nationellt har tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial som vänder sig till Sveriges politiker. Syftet är att uppmärksamma politikerna på att de kanske använder ord och fraser som kan vara svåra att förstå – För de vill väl att alla ska förstå vad de säger och skriver?

Den digitala utbildningen finns tillgänglig för alla på www.sv.se/lattlastpolitiker. Detta är bland annat något som vi kommer att uppmärksamma politikerna på när Mitt Val besöker valstugorna.

Mötesträffar och samtalsserier
– Framtidens Örebro

Samtalsserie: Seniorer och politiker i samtal

Under mars, april och maj bjöd SV Örebro län, tillsammans med Örebro kommun, in till en samtalsserie på Brolyckans äldreboende i Örebro. Örebros seniorer bjöds in till café- och panelsamtal samt ”speed-dating” med representanter från alla partier representerade i riksdagen.

Cafésamtal: ett parti åt gången, öppna frågor får ställas till partiets representant.
Panelsamtal: representanter från alla partiet, samtalet utgår från givna ämnen.
Speed-dating: representanter från alla partier, möjlighet att ställa frågor under en kort tid.

Samtalsserie med Centern och Liberalerna

Under maj, juni och augusti SV Örebro län bjudit in till en samtalsserie tillsammans med Centern och Liberalerna. Samtalen har ägt rum i Vivalla Centrum, Haga Centrum, Brickebacken Centrum och sist ut Varberga Centrum 22, 24 och 25 augusti.

Under samtalsturnén har tre temadagar ägt rum på vardera plats och allmänheten har kunnat ställa frågor direkt till politikerna om idrott, skola och trygghet. Fokus har varit samtal mellan allmänheten och politikerna – inte politikerdebatt.

Mötesträff på Våghustorget mellan Liberalerna och Vänsterpartiet

I juni var Fredrik Wallin, enhetschef för verksamhetsutveckling SV Örebro län, moderator för en mötesträff mellan Vänsterpartiet och Liberalerna där politikerna, utifrån sina respektive ideologier, gav sin syn på hur ett framtida Örebro kan se ut.

Mötesträff i Stadsparken mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet

I juni var Fredrik Wallin, enhetschef för verksamhetsutveckling SV Örebro län, även moderator för en mötesträff mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Även vid denna mötesträff gav politikerna, utifrån sina respektive ideologier, sin syn på hur man bäst utvecklar Örebro och svarade på frågor från publiken.

Ytterligare en mötesträff kommer att ske mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet senare i augusti.