Tillbaka

Vad hände hos SV Örebro län under 2015?

4100 unika deltagare, 1218 genomförda studiecirklar, samarbete med 183 föreningar, 2600 genomförda kulturarrangemang och närmare 300 studiecirkelledare. Statistik som sammanfattar ett händelserikt år på Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län.

2015 var också året då folkbildningen fick visa lite extra vad de går för. Vi tänker såklart på svenska och samhällskunskap för asylsökande. SV Örebro län startade upp verksamhet på tre asylboenden under året och över 600 asylsökande lärde sig svenska och samhällskunskap.

Studiecirklar för att motverka fallolyckor, högläsning på äldreboenden och projekt för allas lika rätt till utbildning är andra stora och viktiga insatser som SV Örebro län genomfört under 2015.

Läs mer om vad SV Örebro län gjort under 2015 i verksamhetsberättelsen, (PDF)