Tillbaka

Lättpratat om svåra frågor: väljare med intellektuell funktionsnedsättning möte politiska representanter

Tisdag den 6 september möttes personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och lokala politiker för en lättpratad valdiskussion på Aktivitetshuset Kraften i Örebro. Fem av nio inbjudna partier kom för att svara på frågor från målgruppen. Det var en givande kväll där våra deltagare blev lyssnade till, och politikerna fick med sig många tänkvärda inspel.

Under våren har vi arrangerat studiecirklar i "Mitt val", ett material och metod som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Metoden bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd. Viktigt att understryka är att "Mitt val" är partipolitiskt obundet och man går inte igenom de olika partiernas ideologier. 

MITT VAL ÄR PARTIPOLITISKT OBUNDET,
DET HANDLAR OM DEMOKRATI OCH ALLAS RÄTT ATT RÖSTA

VARFÖR BEHÖVS MITT VAL? Anledningen är enkel. Vi har ett demokratiskt problem då endast 4 av 10 personer med IF röstar enligt SCB:s senaste undersökning. Det beror bland annat på att politiker ofta använder ett svårt och komplicerat språk vilket gör språktröskeln hög. Att tillgången på lättläst information om de olika partierna dessutom är begränsad gör det till ett än större problem. Och då har vi inte ens börjat att prata om tillgängligheten i röstlokalerna.

pernilla-lofquist-wedin-2021.jpg– Det finns alltså flertalet hinder att ta sig förbi redan innan valdagen. Om det är för få valdeltagare är inte alla med och bestämmer, och då har vi inte en fungerande demokrati, säger Pernilla Löfquist Wedin, ansvarig verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

I BILD: PERNILLA LÖFQUIST WEDIN, SV ÖREBRO LÄN.

OM DET ÄR FÖR FÅ VALDELTAGARE ÄR ALLA INTE MED
OCH BESTÄMMER. DÅ HAR VI INTE EN FUNGERANDE DEMOKRATI.

Raka, tydliga och enkla svar TACK!

EFTER EN VÅR med studiecirklar och en valdag som kom allt närmre kände vi att det var dags att bjuda in till en lättpratad valdiskussion mellan personer med IF och politiker.  Den 6 september kom 5 av 9 inbjudna partier med totalt 7 representanter som ville möta målgruppen. Totalt deltog 7 politiker och 10 personer från målgruppen, samt två representanter från SV Örebro län.

Lättpratad valdiskussion_11500x750.jpg
I BILD: POLITIKERNA SITTER LÄNGST FRAM FÖR ATT SVARA PÅ FRÅGOR FRÅN DELTAGARNA.

LÄTTPRATAT MED FOKUS PÅ raka, tydliga och enkla svar.  Frågorna handlade bland annat om dagligverksamhet och varför det är så dåligt betalt trots att många jobbar heltid. Det faktum att många personer med IF har svårt att få ekonomin att gå runt då lönen är låg och kostnader för exempelvis färdtjänst är hög. Det är även ett problem att man inte alltid får välja var man ska bo utan hänvisas till speciella boenden som inte alltid är så trevliga eller personliga, vilket ger en känsla av institution istället för hemkänsla.  

EN KÄNSLA AV INSTITUTION, ISTÄLLET FÖR HEMKÄNSLA.

– Det blev en väldigt lyckad kväll där våra deltagare blev lyssnade till och fick möjlighet att ställa sina frågor direkt till politikerna. Det är tydligt att det finns saker som faller mellan stolarna till exempel när det gäller bristen på lättläst och tillgänglig information både om partierna och hur själva röstningen går till. Jag är glad att SV kan vara en part som länkar samman olika delar i samhället för att bidra till en större förståelse för varandra. Jag hoppas att de som har deltagit i "Mitt val" tar sitt röstkort och går iväg för att rösta, och jag att politikerna inte bara lyssnar utan även agerar, avslutar Pernilla.

VI VILL RIKTA ETT STORT TACK till alla som kom, och till Aktivitetshuset Kraften för att vi fick hålla vårt arrangemang hos er. Vi hoppas på fler gemensamma aktiviteter framöver!

I BILDEN LÄNGST UPP: POLITIKERNA TILLSAMMANS MED NÅGRA AV DELTAGARNA MED IF.


Frågor/ämnen från kvällen

 • Daglig verksamhet.
 • Låg lön trots att man jobbar heltid.
 • Svårt att klara ekonomin med dyra utgifter kopplat till exempelvis färdtjänst.
 • Man får inte välja sitt boende.
 • Varför tar man bort vissa bussar?
 • En del personer med lättare funktionsnedsättning upplever att man inte får den hjälp man önskar.
 • Man känner sig otrygg, men får höra att man ska klara sig ändå. Hur går det ihop?
 • LSS-lagen behöver lyftas igen! 

DELTAGANDE PARTIER

 • CENTERPARTIET: Tina Fingal-Swens och Jessika Edetun Falk
 • LIBERALERNA: Karolina Wallström
 • MODERATERNA: Oskar Svärd
 • SOCIALDEMOKRATERNA: Carina Dahl
 • VÄNSTERPARTIET: Nadia Abdellah

Kommentar: Alla partier med en plats i riksdagen/kommunfullmäktige fick samma inbjudan.