Lättläst version saknas
Tillbaka

Final för SV Örebro läns samtalsturné med representanter från Centerpartiet och Liberalerna i Örebro

Vi kan inte ta vårt demokratiska samhälle för givet, därför arbetar vi på SV Örebro län ständigt med att utveckla och stärka demokratin. Vi vill att fler personer ska delta i det politiska samtalet och använda sin rösträtt. Fram till valet 2018 arrangerar vi därför olika forum för samtal mellan allmänheten och representanter från de politiska partierna.

Ställ dina frågor till representanter från Centerpartiet och Liberalerna
Under maj och juni har SV Örebro län bjudit in till samtal med representanter från Centerpartiet (C) och Liberalerna (L). Nu är det dags för samtalsturnéns final som hålls i Varberga Centrum, Örebro.Vi har tidigare varit på plats i Vivalla, Haga och Brickebacken.

– Det här är en del av SV Örebro läns pågående demokratiarbete inför valet 2018. I folkbildningens uppdrag ingår det att verka för att utveckla och stärka demokratin. Fram till valet arrangerar vi en rad olika möten mellan allmänheten och representanter från de politiska partierna. Vi värnar om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter, säger Fredrik Wallin enhetschef för verksamhetsutveckling, SV Örebro län.

Har du bestämt dig?
Ställ dina frågor direkt till politikerna!

 Vi bjuder på fika!

Tre temadagar i Varberga Centrum

Onsdag 22 augusti, kl. 17.30–19.00
Politiker: Wilhelm Sundman (L)
och Per Åke Sörman (C)
Tema: idrott 

Fredag 24 augusti, kl. 12.00–14.00
Politiker: Karolina Wallström (L)
och Seydou Bahngoura (C)
Tema: skola

Lördag 25 augusti, kl. 12.00–14.00
Politiker: Johan Pehrson (L)
och Elisabeth Malmqvist (C)
Tema: trygghet

Logotyp Centerpartiet Logotyp Liberalerna Logotyp Studieförbundet Vuxenskolan
     
Centerpartiet (C) Liberalerna (L) SV Örebro län
Seydou Bahngoura Jerker Lindgren Fredrik Wallin
seydou.bahngoura@orebro.se jerker.lindgren@liberalerna.se fredrik.wallin@sv.se
070-476 77 80 076-551 49 01 076-100 05 12