Lättläst version saknas
Tillbaka

Föräldragrupp för asylsökande och nyanlända föräldrar

FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE
Att vara förälder i ett annat land än det man har vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. SV Örebro län erbjuder föräldragrupper för asylsökande och nyanlända föräldrar. Syftet är att skapa ett forum för frågor om hur det är att vara en familj i Sverige och vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder.  


SV Örebro län är ett av flera studieförbund som har i uppdrag att nå ut till föräldrar för att erbjuda föräldragrupper med informationsträffar om föräldraskap och familjeliv i Sverige. Satsningen går under namnet Föräldraskap i Sverige och sker i samverkan med kommuner och Region Örebro län, med stöd från Länsstyrelsen Örebro län. 

– Att vara förälder och uppfostra ett barn är en stor och ärofylld uppgift oavsett vart ifrån man kommer och var man bor. Men det kan vara svårt om man har flyttat till ett nytt land som bär på andra perspektiv, kulturella normer, lagar och regler än det man själv har vuxit upp i, säger Shahla Ojagh, verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

Stötta föräldrarna och stärka barnen

Föräldragrupperna utgår från fem övergripande teman och berör bland annat det svenska skolsystemet, jämställdhet och svensk sjukvård. Syftet är att stötta föräldrarna i deras föräldraskap att stärka barnen. 

– Vi vill att både föräldrar och barn ska få så bra förutsättningar som möjligt att ta delta i det svenska samhället på lika villkor. Och då vill vi erbjuda stöd och information, säger Shahla. 

Fler kommuner i länet

Till en början erbjuds föräldragrupper i samverkan med HALLSBERG, KUMLA, LINDESBERG och ÖREBRO kommun. Planen är att utöka till fler kommuner i länet under våren 2022. 

Flerspråkiga ledare med lång erfarenhet

På SV Örebro län arbetar flerspråkiga ledare som har lång erfarenhet av att hålla studiecirklar i svenska och samhällskunskap. Ledarnas egna erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk gör att de har stor förståelse för deltagarnas situation.

För att kvalificera sig som gruppledare för föräldragrupperna har fyra cirkelledare, tillsammans med Shahla Ojagh, gått Region Örebro läns utbildning framtagen för att rusta dem med kunskap och verktyg. 

Föräldragrupp för dig med barn 0–18 år

FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE
Hur är det att vara en familj i Sverige? Vilka rättigheter och skyldigheter har man som förälder? Hur skiljer det sig från familjelivet i hemlandet? Våra föräldragrupper utgår från fem teman och deltagarnas tankar och frågor formar innehållet. Träffarna berör även forskning och Barnkonventionen

Föräldraskap i Sverige

Föräldragrupperna ingår i det samhällsorienterade programmet Föräldraskap i Sverige som har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. Föräldraskap i Sverige sprids nationellt i samarbete med BRIS som står för Barns Rätt i Samhället. 

KONTAKT

SHAHLA OJAGH
Verksamhetsutvecklare, integration
shahla.ojagh@sv.se 
070-855 61 85

Relaterade artiklar

 • "Tacksamhet för språkutveckling hos elever...

  ÖREBRO: Cirkelledaren Anastasia berättar om den dubbla känslan vid en avslutad studiecirkel. Det kan vara svårt att säga Hej då!

  Läs mer
 • Digitala kurser i svenska, en möjlighet i en...

  Cirkelledaren Mohammed Hassan, cirkelledare, berättar om övergången till digital undervisning. Fördelar, nackdelar och tips!

  Läs mer
 • Integration

  Låt SV bli din väg in i det svenska samhället. Ta del av kurser, cirklar och aktiviteter för asylsökande, nyanlända och utrikesfödda....

  Läs mer