Tillbaka

Hasse och Tages kulturskatter har nått över 1 000 seniorer i Örebro län

Sedan mitten av oktober 2019 har Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län arrangerat föreläsningar om Hasse och Tages kulturskatter och samtalsträffar om det ljuva 50- & 60-talet. Idén om att minnas Hasse och Tages kulturskatter har nu lockat sin 1 000:e besökare, som den femte februari klev in på Ullergården i Ullersäter.

Föreläsningarna och samtalsträffarna bedrevs inledningsvis inom ramen för SV Örebro läns projekt God dag god dag med stöd från Socialstyrelsen. Projektet syftade till att främja social samvaro och minska ofrivillig ensamhet bland seniorer. Under projekttiden nåddes 620 seniorer av föreläsningar och tematräffar!

Efterfrågan blev så stor att arbetet inte kunde stanna av vid årsskiftet när projekttiden var slut. SV Örebro län har valt att fortsätta med föreläsningarna och träffarna i väntan på besked kring en ny ansökan. Satsningen har resulterat i att ytterligare 380 seniorer har fått skratta och minnas tillsammans.

-     Föreläsningarna och tematräffarna har fått ett fantastiskt gensvar! Det har lockat fram glädje och gemenskap hos seniorerna, och många har stannat kvar efter för att tillsammans dela sina upplevelser och minnen. En otrolig resa, och vi hoppas innerligt på att få fortsätta den under 2020, säger Emma Andersson, SV Örebro län. 

Kjell-Åke Wijk, från Ullersäters bygdegårdsförening, var glad över att besökare nummer 1 000 befann sig på Ullergården den kvällen. Under hösten föreläste Emma om Hasse och Tage på Ullergården, och efterfrågan om en fortsättning var stor. 

-     Vi har väntat på att Emma ska komma tillbaka hit. Det blev en kväll där vi fick minnas tillbaka till 50- och 60-talet genom musik, samtal, korta filmklipp och frågesport. Både föreläsningen och tematräffen har gjort ett bestående intryck här, säger Kjell-Åke Wijk.

Under hösten 2019 utlyste Socialstyrelsen medel för ideella föreningar och stiftelser att söka för aktiviteter som syftar till att bryta och minska ensamhet och isolering bland äldre. SV Örebro län hade i sin ansökan inför projektet God dag god dag en målsättning om att skapa mötesplatser för att minnas tillsammans.

Ett kvantitativt mål var att nå ut till minst 360 seniorer genom föreläsningar och träffar i olika kommuner i Örebro län. Resultatet blev högre än väntat med totalt 620 seniorer som deltagit på plats i projektets aktiviteter i sju av länets tolv kommuner. Inför 2020 finns en ansökan från SV Örebro län inlämnad för att utveckla konceptet kring Hasse och Tage och det ljuva 50-& 60-talet.

KONTAKT
Maria Östby
Verksamhetsutvecklare
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39

maria-ostby.png