Tillbaka

Över 700 asylsökande lär sig svenska hos Studieförbundet Vuxenskolan – nu kan de göra mer

Regeringen har den 12 november i sin tilläggsbudget föreslagit om ytterligare anslag om 75 miljoner till studieförbunden för svenska och samhällskunskap på asylboenden. Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro är glada åt beslutet vilket nu medför att de kommer kunna göra ännu mer för de asylsökande.  

Idag har Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro undervisning i svenska och samhällskunskap på två asylboenden i länet. Fem ledare och ett antal volontärer finns på plats på asylboendena för att möta flyktingarna varje dag och lära dem det svenska språket och mer om det svenska samhället. I verksamheten ingår även barnverksamhet och handarbetscirklar.

Under 2015 har över 700 asylsökande lärt sig svenska och fått information om svenska samhället genom Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län. I hela landet kommer siffran bli närmare 12 000. Många av de asylsökande som sedan går över till SFI behöver inte gå de första stegen utan kan börja direkt på C- och D-nivå. Med det extra anslaget ser nu avdelningen fram emot att göra mer.

– Det känns väldigt bra att vara en liten kugge i ett stort maskineri. SV Örebro län ser med tillförsikt an de närmsta åren då Sverige kommer se lite annorlunda ut, säger Björn Brunnberg.

Kontaktperson: Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro län 070-855 39 12.

Bakgrund: Studieförbunden har fått 30 miljoner kronor i statsbidrag 2015 för att ordna utbildningar i svenska och samhällsorientering för asylsökande under hösten. Det beslutade regeringen tidigare i somras. Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med integration och verksamhet på asylboenden i hela Sverige. Från Boden i norr till Eslöv i söder.