Tillbaka

Välkommen på spridningskonferens för Matchning mot jobb och Landet Runt

Logotype: Tillväxtverket, Lantbrukarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan
Tisdag den 19 december bjuder projekten Matchning mot jobb och Landet runt in till en gemensam konferens för att sprida erfarenheter och resultat. Båda projekten delfinansieras av Tillväxtverket.

Projekten har fler gemensamma beröringspunkter och syftar bland annat till att underlätta och skapa förutsättningar för att nyanlända personer ska få praktik och anställning inom de gröna näringarna.

Syftet med konferensen är att presentera projektens arbetssätt, erfarenheter och resultat. Det finns ett stort behov av arbetskraft inom de gröna näringarna och vi vill visa att det finns möjligheter och alternativa vägar till arbete.

–Tillsammans gör vi mer!

Tisdag 19 december
Lantmännens gamla lokal
Skvadronvägen 11
Örebro

Kl. 13–16

Vi bjuder på fika!

Inbjudan (pdf)
Anmäl dig senast
fredag 15 december

Susanna Jordan (SV)
susanna.jordan@sv.se
070-626 92 70

Maria Mehlqvist (LRF)
maria.mehlqvist@lrf.se
019-601 90 52

"Matchning mot jobb" drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län och "Landet Runt" drivs av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Bildkälla: Lena Öritsland/Johnér Bildbyrå AB