Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län beviljas medel för att främja gemenskap hos äldre

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län vill genom Hasse och Tages kulturskatter skapa mötesplatser och social gemenskap för seniorer runtom i länet. Genom projektmedel från Socialstyrelsen erbjuds nu kostnadsfria föreläsningar och tematräffar under hösten.

Under hösten föreläser Emma Andersson från SV Örebro län om den klassiska duons gemensamma karriär. Tillsammans minns vi nummer som Gamle man och Om sannolikhet, och samtalar om unika historier och anekdoter. Kom och minns, eller upptäck, duon som trollband det svenska folket under 60-, 70- och 80-talet. 

Socialstyrelsen har beviljat SV Örebro län medel för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Som folkbildningsaktör vill SV Örebro län möjliggöra det livslånga lärandet, och ser kultur som ett viktigt medel för att främja folkhälsan i alla åldrar.

-     Jag är tacksam över att få vara ute och föreläsa och dela mitt stora intresse tillsammans med andra. För mig står Hasse och Tage för humor, kvalité och humanism, berättar Emma Andersson.

Vill du ta del av föreläsningen erbjuds den nu på flera platser i länet. Hör av dig för information om när föreläsningen kommer till din kommun!

KONTAKT
Emma Andersson
Föreläsare/Cirkelledare
emma.ea.andersson@sv.se
070-885 10 03

Bakgrund: God dag god dag
Föreläsningen är en del av SV Örebro läns projekt God dag god dag som finansieras av Socialstyrelsen. Projektet erbjuder kostnadsfria föreläsningar och tematräffar om Hasse och Tage för seniorer, i syfte att motverka ofrivillig ensamhet.

BILDKÄLLA
Roger Tillberg/TT