Tillbaka

SV Kulturcollege uppmärksammas i Komvuxutredningen "En andra och en annan chans – ett komvux i tiden"

SVKC logga


I måndags den 3 september 2018 publicerades Komvuxutredningen ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden”. I utredningen omnämns Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns projekt SV Kulturcollege (SVKC) som ett av tre exempel på försöksverksamheter riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

I maj 2017 tog utbildningsutskottet ett enigt beslut om ett tillkännagivande till regeringen att särskilt se över hur tillgången av eftergymnasiala studier för särskoleelever ska stärkas. I augusti förra året fick utredningen tilläggsdirektiv att bland annat undersöka utbudet av eftergymnasiala studievägar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

SV Kulturcollege, ett av tre exempel på försöksverksamheter

SV Örebro läns projekt SVKC pågick 2013–2016 med finansiering från Arvsfonden. Trots att projektet avslutats har arbetet fortsatt för att skapa förutsättningar för en ny omgång av SVKC. Under de senaste åren har vi bland annat träffat utredare Roger Mörtvik som lett utredningen för att berätta om projektets erfarenheter. I utredningen beskrivs SVKC som en av tre försöksverksamheter riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning, av dessa exempel har två genomförts och ett är planerat.

– I sammanhanget är SVKC med dess modell och innehåll unikt. Vi kommer att följa utvecklingen och lämna synpunkter på utredningen och dess förslag. Vi vill lyfta folkbildningens bredd och potential att möta upp samhällets och individers behov av bildning och utbildning, säger Maria Östby projektledare SVKC.

– Det är glädjande att se att målgruppen och deras bristande studiemöjligheter ges utrymme i utredningen. Vi vill nu uppmärksamma er på att vi har siktet inställt på att starta en ny omgång av SV Kulturcollege. Nu arbetar vi målmedvetet för att göra det möjligt berättar Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro län.

Maria Östby

Projektledare, SV Kulturcollege
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39