Tillbaka

Textilgruppen skapar nya textilier från gamla mönster

Textilgruppen inom Viby hembygdsförening startade år 1985 på Inger Pålssons initiativ. Målet är att söka och dokumentera gamla mönster och textilier från före år 1930 i hembygden. Den 12 september firar de 30 år med en utställning på Viby hembygdsgård.
 
Redan första året hittades ”Högadräkten”, en folklig mansdräkt från slutet av 1800-talet på gården Södra Höga. Det tog Textilgruppen 10 år att göra en rekonstruktion av dräkten som nu kommer att visas på hembygdsgården. Originalen är skänkta till Örebro läns museum.

– Jag ville ta reda på om vad som fanns av husbehovsslöjden på gårdarna i Viby och hur de fick sina garner och mönster förr i tiden. Var det av mamma och mormor, eller hur gjorde de? Säger Inger Pålsson, cirkelledare Studieförbundet Vuxenskolan.

Textilgruppen arbetar i studiecirkelform och följer samma studieplan som de gjort i alla år. De letar fram textilier från förr och kan skapa nya mönster med det gamla som grund.
Studiecirkeln ”Att söka efter gamla mönster i hembygden” hoppas kunna lämna över tidigare generationers kunnande till de kommande. Förhoppningen är att gamla mönster anpassas till modern livsstil.

– Idag är den äldsta deltagaren i Textilgruppen en bit över 80 år. Jag ser ju gärna att fler från den yngre generationen tar efter och intresserar sig för det textila arvet, säger Inger.


Textilgruppen firar 30 år med UTSTÄLLNING under Vibydagen den 12 september!

Kom och ta del av Textilgruppens arbeten och lyssna till Länshemslöjdskonsulenten Malin Karlsson. Media hälsas välkomna

Tid: 12 september kl.11-16
Plats: Viby hembygdsgård

Den 8/9 och 10/9 träffas Textilgruppen kl.14 i Viby hembygdsgård och välkomnar media till dessa träffar också.

Kontakt: Inger Pålson, studiecirkelledare, tfn: 073-503 01 08.