Lättläst version saknas
Tillbaka

Vem ska ha rätt att rösta?

Den 9 september 2018 bestämmer svenska folket vilka som ska leda landet, regionerna, landstingen och kommunerna. Vi ställer frågan till dig som politiker – vem ska ha rätt att rösta?

Anledningen till vår fråga är att de politiska partierna missar en stor grupp medborgare genom att inte publicera sin information på ett lättläst sätt.

Samma misstag gör myndigheter, kommuner och landsting.

Vi vet att många människor har svårt att ta del av det politiska samtalet och därmed stängs de ute från det demokratiska samtalet.

Partiernas information finns exempelvis inte tillgänglig på ett enkelt sätt. Det politiska språket stänger ute i stället för att inkludera.Ett exempel är statliga utredningar. I dag krävs det en sammanfattning på engelska men inte på lättläst. Inte ens den stora demokratiutredningen sammanfattades på lättläst.

Personer som ställs utanför är personer med olika former av funktionsnedsättningar men också personer som inte har svenska som modersmål.

Undersökningar visar att upp till var fjärde medborgare har svårigheter att tillgodogöra sig publicerad information.

I ett demokratiskt samhälle är detta oacceptabelt. Rätten att kunna ta del av demokratisk information måste omfatta alla.

Du som företrädare för ett politiskt parti har ett ansvar att ge alla medborgare möjlighet att delta i samtalet.

Det kan du göra genom att omgående starta arbetet med att göra er information tillgänglig för alla. En lättläst version ska vara en självklarhet.

Regeringen kan, om man vill, ställa krav på att alla statliga utredningar gör en sammanfattning på lättläst. Detsamma gäller viktiga kommunala och regionala utredningar. Allas rätt att förstå måste tas på allvar.

Valdagen är en höjdpunkt för demokratin och en examensdag för de politiska partierna.

Rätten att fullt ut kunna delta i det politiska samtalet och därmed bilda sig en egen uppfattning när man lägger sin röst, måste vara en självklar rättighet för alla. Det är så demokratin byggs och stärks.

Vi som folkbildare har också ett ansvar. I Studieförbundet Vuxenskolan gör vi det genom att driva kampanjen Mitt Val, där vi erbjuder folkbildningsaktiviteter för att göra allmänna val mer tillgängliga för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi erbjuder även en distanskurs till partier, Bli en lättläst politiker.

Syftet är att ge tips och tricks för att bli en mer lättläst och lättpratad politiker.Att skriva på lättläst är en viktig folkbildande insats, en insats som bygger och stärker demokrati.

Vi försöker dra vårt strå till stacken. Antar du som politiker utmaningen kan vi hjälpas åt att ge fler tillgång till det demokratiska samtalet.

Lars Berge-Kleber, Ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro och ordförande i Afasiförbundet, Sverige

Ulrika Carlsson, Förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan

Artikeln som lättläst (sv.se)