Lättläst version saknas
Tillbaka

FIKA-projektet

SV Örebro län och ABF Örebro län fick i uppdrag av Askersunds kommun att samordna den ideella sektorn i syfte att nå hållbara långsiktiga lösningar på etablering och integration och därmed bidra till att korta etableringstiden för asylsökande.

Det lokala perspektivet är grunden för ett aktivt välkomnande av nya människor och projektet utgick från den lokala bygden som tog emot många nyanlända. Samordning med det lokala föreningslivet, lokala samhällsfunktioner och studieförbunden behövs för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt.

Projektets ambition var att genom nära kontakt med anläggningarna i kommunen kartlägga kompetensen hos nyanlända för att sätta in rätt insatser vad gäller matchning av kompetens gentemot föreningsliv, utbildningssamordnare och praktikplatser.

Studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet erbjöds asylsökande.

Projektet var även ett stöd till föreningar som önskade samordning eller kontakt med andra föreningar eller myndigheter i syfte att förstärka integrationsarbetet.

KONTAKT
Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se

askersunds-kommun.png