Lättläst
Tillbaka

KiX Senior går mot mål

 

 

En meningsfull fritid tillsammans med andra  

 
Arvsfondsprojektet KiX Senior går mot mål och tar slut vid årsskiftet.  

Projektet har under tre års tid arbetat fram en metod som i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bygger på studiecirklar med och för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Idén bygger på att gruppen tillsammans ska få styra och planera cirkelns innehåll. 

Flera individer i KiX målgrupp saknar ett kontinuerligt sammanhang utanför hemmet. De allra flesta skulle nog skriva under på att alla har rätt till en meningsfull fritid. Men vems är ansvaret att det också ska bli så i praktiken? Det sorliga svaret är att det ansvaret ofta faller mellan stolarna. Efter pension från daglig verksamhet kan det plötsligt finnas väldigt mycket fritid som lätt leder till hemmasittande och ensamhet. Förhoppningsvis kan metodmaterialet som tagits fram i projektet användas för att skapa långsiktiga grupper där deltagarna själva formar innehållet. 
 

Projektets slutkonferens 

 

Den 13 september 2023 hölls projektets slutkonferens på Redbergsteatern i Göteborg. Målet med dagen var att utveckla slutkonferensen till en startkonferens – starten på resten av den verksamhet som projektets arbete förhoppningsvis fortsätter generar fram över. Innehållet speglade detta och gav deltagarna Vilja, Verktyg och Vägar till förändring.  
 

Viljan 

För Viljan till förändring stod en inspirationsföreläsning med Lena Halldenius. Hon är professor i mänskliga rättigheter vid historiska institutionen, Lunds universitet och hörs då och då i bland annat Filosofiska rummet i P1. Halldenius problematiserade kring saknaden av ord att använda för att beskriva den diskriminering som finns av bland annat äldre med IF. "Det finns en seg tendens att associera rättighetsinnehav med kognitiva och moraliska kapaciteter; människor har rättigheter i kraft av sin förmåga till förnuft och principiellt tänkande. Det blir lätt en snäv och exkluderande grund för någonting som samtidigt ska omfatta alla människor. Risken är att de mest sårbara blir de vars rättighetsstatus ifrågasätts.

Halldenius utmanade och vred på begrepp. Om alla har rätt till en aktiv fritid måste det vara någons skyldighet också – vems? Eller gäller bara rätten för de som själva har förmåga att skapa detta?  

Lena Halldenuis föreläser.
(Foto: Richard Forsberg)

“Bland det bästa föredrag jag hört.
Fick en teoretisk grund till det jag upplever händer med människor som inte räknas med.
Kommer att använda mig av den kunskapen i mitt arbete och argumentering.”
 

Citat ur konferensbesökarnas utvärdering.

Verktygen

KiX Seniors projektledare Sandra Ekholm och Bonnica Sjöblom presenterade ett Verktyg till förändring i det metodmaterial som projektet tagit fram. Intervjuer med deltagare i KiX-cirklar blandades med projektets bakgrund och hur den rekursiva processen med återkommande testning och utvärdering fungerat. Alla deltagare på konferensen fick också testa den aktivitetskortlek som är ett av de fem material som ingår i metoden.  
”Det kan vara väldigt svårt att svara på frågan ’vad vill du göra för aktivitet?’ men kortleken ger på ett enkelt och inkluderande sätt flera alternativ välja emellan." Säger Sandra och fortsätter ”Men den kan också användas för att få en kort rörelsepaus, varje inspirationskort har en rörelseaktivitet som inte kräver några förberedelser.”  

Det dryga sjuttiotalet besökarna, både digitala och fysiska, fick också se den filmade cirkelledarintroduktion som spelats in. Denna är tänkt som ett appendix till SVs ordinarie cirkelledarutbildning och är ytterligare en av de fem delarna av metoden. Filmen presenterar hela idén med KiX och ger dem som ska arbeta som cirkelledare verktyg att skapa delaktighet. ”Som cirkelledare kan det kan absolut vara en fördel att ha erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen, men det är definitivt viktigare att ha en tilltro till individernas förmågor. Det är kanske något av det allra viktigaste hos en cirkelledare i KiX Senior” berättar Bonnica Sjöblom. Vidare förklarar Bonnica att det tydligt visat sig under projektets testgrupper att många deltagare är väldigt ovana vid att själva vara delaktiga i planeringen av aktiviteter.   

Projektledarna Bonnica Sjöblom och Sandra Ekholm. 
(Foto: Richard Forsberg)

"Jag gillade särskilt när deltagarnas röst hördes" 

Citat ur konferensbesökarnas utvärdering.

Deltagarröster

Intervjuer av Bonnica Sjöblom. Klippning av Monika Bergdahl

Vägarna

Dagen avslutades med Vägarna till förändring, ett panelsamtal mellan Martina Takter från Anhörigas Riksförbund, Kristina Palo från SV Norrbotten och Anders Lago från FUB. Även Henrik Djurklou från Halmstad kommun bidrog med sina tankar i brevform på grund av sjukfrånvaro. Signifikant var att alla lyfte vikten av samverkan för att lyckas med målet: allas rätt till en aktiv fritid. Denna inställning är också fastslagen i verkligheten. På de platser där kommun, förening och SV har lyckats skapa ett gott samarbete har projektet haft betydligt enklare att etablera verksamhet.  

Moderator Anna Anteryd frågar projektledarna Bonnica och Sandra hur de helst hade velat arbeta vidare med KiX Senior om det inte var för att projektet led mot sitt slut.  
”En sak som vi hade hoppats kunna göra inom projektet var att utbilda cirkelledare ur målgruppen” säger Bonnica och fortsätter “då hade vissa grupper kanske kunnat leva vidare som kamratcirklar.” Sandra fyller i ”Ja, tyvärr kom vi inte så långt då vår fysiska verksamhet blev kraftigt fördröjd på grund av pandemin. Potentialen finns på individnivå och detta är något vi skickar med ut i verksamheten.”  

Kristina Palo håller sitt anförande under panelsamtalet.
(Foto: Richard Forsberg)

Framtiden

 

Projektledarna berättar sen att dom båda hoppas att startkonferensen ska leda till att KiX sprider sig på fler platser och att många ska vara nyfikna på metodmaterialet som tagits fram. Sandra förklarar ”För att det ska bli långsiktighet i dom startade studiecirklarna krävs en samverkan mellan kommun, förening och SV. Vi vill verkligen att projektets verksamhet inte bara ska vara ett tomtebloss i människors liv – vi vill skapa trygga cirklar som pågår över tid.” 

"Jag tar med mig vikten av delaktighet och att så många tyvärr lever i utanförskap
på grund av ålderdom i kombination av funktionsvariation.
Därav är det guld med dessa projekt vars resultat borde vara ett stående utbud i varje kommun.
"

Citat ur konferensbesökarnas utvärdering 

 

KiX-metoden

Metoden består av fem delar. Nedan kan du se filmen som vänder sig till cirkelledare. Du kan också ladda ner de tre tryckta materialen.

Ett fullständigt startpaket kan beställas genom din lokala Verksamhetsutvecklare.