Tillbaka

Slutkonferens för KiX Senior

VAD: KiX Seniors slutkonferens.   

NÄR: 13 september. 10:00 - 16:00 

VAR: Redbergsteatern, SV Göteborg eller digitalt  

ANMÄLAN: Studieförbundet Vuxenskolan - Slutkonferens KiX Senior (powerinit.com)
 
Välkommen på slutkonferens!  

 

Vårt arvsfondsprojekt KiX Senior går mot sitt slut och projektledningen vill hälsa dig varmt välkommen på slutkonferens. Tillsammans med inbjudna gäster kommer projekten summeras under dagen, metodmaterialet kommer presenteras och det kommer pratas om hur kommuner, SV-avdelningar och andra delar av civilsamhället kan arbeta tillsammans för en implementering av metoden projektet tagit fram.  

 

Arvsfondsprojektet KiX Senior har utvecklat en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för målgruppen äldre med intellektuell funktionsnedsättning. Med KiX-metoden träffas deltagarna i studiecirklar, gärna på offentliga mötesplatser för seniorer. I samskapande processer undersöker och utmanar gruppen sig själva för att hitta fritidsintressens som passar dem.  

Metoden gör dem trygga med varandra och leder till ett ökat socialt nätverk, ger stimulans och ett mer aktivt fritidsliv. Studiecirkeln är deltagarstyrd och låter deltagarna utvecklas som individer och för att ta plats i samhället. 
 

Läs mer om vad KiX Senior är, har gjort och vill uppnå på: kixsenior.com