Språk

Turistspanska fortsättning A1+

Målet är att lära sig turistspanska, känna grunderna i språket, skaffa bra ordförråd, läsa och förstå språket på turistnivå, beställa mat på restaurang, boka biljetter mm


Förkunskaper
Du har läst 3 terminer eller har motsvarande kunskaper ( ej nybörjare)

Gör gärna en självbedömning efter Europarådets Språknivåskala för att se vilken nivå du ligger på.
https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/


Kursen riktar in sig på turistspanska. Lär dig ord och fraser som är användbara då du är på restaurang, hotellet, flygplatsen eller ska handla i affären. Vi lär oss uttal och grundläggande grammatik och vad som är speciellt med spanska språket. Konversation och uttalsövningar är praktiska moment som gör att du efter kursen kan förstå och prata enkel spanska på resan.
Spanska är ett språk du har nytta av i stora delar av världen.Förkunskaper

Testa gärna dig själv på: https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland/spraknivaskala/


Kursmaterial ( ingår ej i deltagaravgift)

Viktigt att veta
Om du är medlem i en SPF förening har du SPF seniorernas medlemsrabatt 10 % rabatt. Viktigt att meddela detta vid anmälan vilken förening du är med i.Kursmaterial: spanska bok Hola- spanska för resan ( ingår ej i deltagaravgift)