Hantverk & konst



Måndag eftermiddag och kväll, samt tisdag kväll.
Någon enstaka plats kan komma att finnas, ring 054-21 75 67.
Tidigare deltagare har förtur.

Ledare: Handbokbindare Olof A. Myrin.