Hantverk & konst

Välkommen till en kurs i spinning o kardning.
Detta kommer att vara en kamratcirkel.
Kostnad för material tillkommer

Spinning betyder framställning av tråd eller garn. Man talar om z-spunnen och s-spunnen tråd; bokstävernas centrala streck indikerar fiberriktning på framsidan när man betraktar garnet.
Detta är en uråldrig metod och fanns långt före vår tideräknings början.