Hantverk & konst

Vill du börja med cosplay
eller är du erfaren och vill ha någonstans att vara för att skapa dina dräkter. Vill vill dra ihop ett gäng som vill syssla med cosplay i våra lokaler.
Ni lär er av varandra och hjälps åt och kanske åker ni på ett konvent tillsammans. Vi hjälper er att starta upp.

Kursinnehåll
Lär er tekniken för att skapa fantastiska dräkter. Lär er om materialet som ni vill använda. Skapa props - tex. trollstavar, svärd och sköldar. Endast fantasin sätter gränser.

Kursplan
Ni bestämmer själva hur ni vill lägga upp era träffar. Kontakta oss så hjälper vi till.

Studiematerial
Ni använder er av eget material som ni har hemma eller som ni köper in.

Bra att veta
Kontakta oss om du har en kamratgrupp eller om du vill komma i kontakt med andra som har samma intresse.

Anmälningsinformation
För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900 eller Linda Mildh linda.mildh@sv.se

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.