Data & IT

Digitala möten

En möjlighet att upprätthålla verksamheten

Med digitala möten finns möjligheten för verksamhet som t ex studiecirklar att fortsätta även när tiderna gör det svårt att genomföra fysiska träffar.

Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att möjliggöra alternativa mötesformer med webben som utgångspunkt och datorn som verktyg. En studiecirkelträff kan genomföras som videoträff och kulturprogram som föredrag eller musik kan filmas och direktsändas till deltagarna.

En digital föreläsning för dig som är eller vill blir cirkelledare hos SV Väst
Tag chansen och lär dig mer om olika system.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900