Språk

Öva upp din förmåga att konversera på engelska. Öka dina kunskaper inför resan, möten med bekanta eller andra sammanhang där du du behöver göra dig förstådd på engelska.

Kursinnehåll
Detta är en kurs för dig som har en viss förkunskap men vill bättra på din förmåga att hålla en konversation på en nivå där du känner att du blivit förstådd. Engelskan är ju det språk som när man reser utomlands är det mest gemensamt talade språket.
Du kommer att lära dig många användbara uttryck för olika situationer; exempelvis på flygplatser, tågstationer, hotell, shopping, restauranter, sjukvård, etc, etc.
Bland annat kommer du att tillsammans med en kurskamrat skapa dialoger som ni kan träna ihop med att utföra.

Cirkelledare
Elisabet Casano är svensk-amerikan och har bott i USA under största delen av sitt liv. Där var hon språklärare i franska på en high-school i många år. Hon har också undervisat som modersmålslärare i engelska här i Sverige.

Studiematerial
Ta med anteckningsbok, penna.
En kursbok ingår i deltagaravgiften.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid X anmälda deltagare.
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.