Hantverk & konst

Lär dig sticka raggsockor
Lär dig sticka sockor i tre steg. Vi lär dig alla momenten,sticka på strumpstickor, sticka häl och tå. På fjärde träffen visar vi tips och trix, berättar hur man undviker olika fallgroparKursplan
Träffas tre gånger varannan vecka
Jobbar med det momentet vi lärt oss under veckorna hemma

Studiematerial
Stickor och garn till ett par sockar ingår i cirkelavgiften

Monica Nilsson
Är en duktig hantverkare hon kan bla spinna garn, tova då både nåltovning och våt tovning. Hon har under sin tid som yrkesarbetare jobbat som förskolelärare och är en duktig pedagog


Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.


Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.