Hantverk & konst, Historia & Konsthistoria

Skulpturkurs 2 dagar efter levande modell med Jessica Fleetwood

Vi skulpterar i lera efter levande modell. Vi får prova på att vara och
känna oss som en skulptör för 1 dag. Vi skulpterar sittande eller liggande
pose’. Vi skulpterar efter klassiska konsten. Vi tittar på proportioner,
mellanrumsformer, yta, volym och riktningar. Jag guidar er säkert och
tryggt genom dagen. Inga förkunskaper krävs.

Jag bränner skulpturerna om ni vill. Ni ansvarar själv för att hämta dem
när de är skröjbrända

Cirkelledare
Jessica FLeetwood

Schema
8:30-12:00
Lunch
13:00-16;30
En fika på fm och en på em.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900