Projekt SV Väst

 • Vatten i våra landskap

  Vatten som lokal klimatregulator

  Läs mer
 • Alaska 2.0

  Målsättning: Ett av Västra Götalandsregionens mest attraktiva besöksmål med koppling till kulturarv.

  Läs mer
 • Care of Folkbildningen

  Insatser för flyktingar från Ukraina med fokus att skapa förutsättningar för arbete och utbildning.

  Läs mer
 • Demokrati och vi

  Med stöd från Folkbildningsrådet (november 2022–juni 2023). Syftet är att öka kunskapen om demokrati bland utrikesfödda.

  Läs mer
 • Hej demokrati!

  Med stöd av MUCF (augusti 2022–juli 2023). Syftet är att öka kunskapen om demokrati bland utrikesfödda.

  Läs mer
 • Mitt val 2022

  Vill du lära dig mer om hur du kan vara med och bestämma? Var med i studiecirkeln Mitt val.

  Läs mer
 • Min säkerhet

  Säkerhetsutbildningar som ger ökad trygghet för människor med intellektuell funktionsvariation och/eller NPF.

  Läs mer