Hantverk & konst

Det här är en "prova på" dag när du får lära dig lite om järnsmide, prova olika tekniker och förhoppningsvis upptäcka intresset för smide som hantverk.

Du får en inblick i smedjans verktyg, temperatur vid bearbetning, olika smidestekniker med mera. Du får bland annat lära dig att smida enkla krokar.

Ta på kraftiga oömma skor och oömma kläder, handskar (om du vill) skyddsglasögon och hörselskydd.

Tag med egen lunch. Kaffe/te och frukt ingår i kurspriset.
Kostnader för råmaterialet tillkommer med ca 50 kr

Kompendium om smide ingår i kurspriset. Vill du köpa boken "Nya järnsmidesboken" tillkommer en kostnad på 275 kr. Meddela gärna när du anmäler dig .