Lättläst version saknas

SPF Seniorerna

SPF Seniorerna är den organisation som SV har uteslutet störst verksamhet tillsammans med, allt från föreningskunskap, hälsa & livsstil, digital kommunikation/internet, språk, hantverk, dans och musik till kulturprogram i allt mellan mat på äldreboenden till reseskildringar och historia.

SV erbjuder årligen cirka 100 000 cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter. SV och SPF Seniorerna utvecklar tillsammans varandras verksamheter.

Vill du veta mera om de aktuella material som vi tipsar om eller att få hjälp med att skräddarsy en studiecirkel eller utbildning för er avdelning kontakta oss. 

Ett urval av studiematerial som riktar sig till SPF 

Försök inte lura mig!

Ett utbildningsmaterial om bedrägerier mot äldre. Det är SPF Seniorerna, PRO, BOJ och Polisen som tagit fram materialet. Materialet består av en mötesledarhandledning en kort och längre rapport om bedrägerier mot äldre. En instruktionsfilm för cirkelledaren. Det finns också Power Pointbilder som ledaren kan använda. Tre filmer, en film för varje cirkelträff och deltagarmaterial som består av en broschyr för varje tillfälle. Filmerna visar olika fallbeskrivningar. Deltagarna får sedan praktiskt öva hur de ska agera för att undvika att bli lurad.

Alla kan surfa - lär dig surfa på mobil och surfplatta 

Studiematerialet Alla kan surfa är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Studiematerialet Alla kan surfa har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

Bostad

SPF Seniorerna har tagit fram en bostadsrapport som är en kunskaps- och debattskrift om boende för äldre idag och i framtiden. Till den rapporten har SV tagit fram en studieplan.

Vård & omsorg

SPF Seniorerna har tagit fram en rapport om synen på frågan om äldres vård och omsorg. För att stimulera det lokala engagemanget har SV tagit fram en studieplan till rapporten Vård och omsorg i en ny tid.

Ålderism

SV har i samarbete med SPF Seniorerna tagit fram en studieplan till boken om ålderism -äldrediskriminering.

Ladda ner Studieplanen här