Lättläst version saknas

Om oss

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en idéburen organisation. Våra grundorganisationer är Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Centerpartiet och Liberalerna. 

SVs värdegrund
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. 

SVs vision
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. 
SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.