Tillbaka

Vittnesstöd och Stödpersoner

Är du en medmänniska som vill göra nytta? Bli stödperson!

Nästan varje människa som blivit utsatt för brott har ett behov av att få prata med någon. Det gäller oavsett vilket brott det är. Inbrott i det egna förrådet eller bilen upplever många jättejobbigt. Kränkningar eller misshandel är andra typer av brott där den drabbade ofta känner sig förtvivlad och önskar få tala med någon person t.ex. brottsofferjouren. Även för sina vänner kan det vara svårt att berätta. Inte sällan skäms man för det som hänt och anklagar sig själv för det som inträffat.

Det är här som stödpersonen kan göra nytta. Som ideellt arbetande stödperson är man en medmänniska som lyssnar på vad brottsutsatta vill berätta. Utbildning ges för att kunna ge den utsatte goda råd och stöd. Ofta räcker det med ett telefonsamtal, men ibland kan det behövs flera samtal. För det mesta är brottet polisanmält, men det behöver inte vara det.

Den som gärna vill tala om sig själv, berätta om sina egna erfarenheter och har svårt för att lyssna på andra är ingen bra stödperson. Många gånger är den viktigaste uppgiften att kunna lyssna på vad andra har att berätta. Ställs det frågor ska man naturligtvis försöka besvara dem.

Vår uppgift är att slussa den brottsutsatte vidare. Absolut inte ta över ansvaret. Frågorna kan handla om hur en rättegång går till. Eftersom vi fått utbildning kan vi berätta om det. Vi kan ge tips om lämpliga kontakter som bör tas, allt beroende på vilket brott man utsatts för. Kanske vill någon få tips om hur en blankett ska fyllas i. Någon annan kanske frågar om brottsskadeersättning och skadestånd. Som stödperson är den viktigaste uppgiften att vara medmänniska och arbetet utförs helt ideellt utan lön.

De flesta stödpersoner saknar expertkunskaper. Finns behov av professionell hjälp, psykologisk eller medicinsk vård eller kontakt med annan expertis så hjälper stödpersonen till att förmedla sådana kontakter. Vi tar dock inte över den brottsdrabbades ärende.

Att få prata med någon när man utsatts för brott kan betyda så mycket för den brottsdrabbade och den tacksamhet stödpersonen möter är ofta stor.

Alla stödpersoner avger tystnadslöfte. Det håller vi hårt på.
Verkar denna uppgift intressant för dig? Kanske tycker du dig inte tillräckligt kunnig. Ingen fara, vi ger den utbildning som behövs så tveka inte att ta kontakt med oss.
Ring 070-310 16 38 eller skicka ett mejl till info@vasternorrland.boj.se

 

Är du en medmänniska som vill göra nytta? Bli vittnesstödjare!

Den som bevittnat ett brott kallas ofta till rättegång för att vittna, alltså berätta om det man sett. I kallelsen från domstolen betonas mycket formellt att ett vittne är skyldig att vittna samt vilka konsekvenser och påföljder det blir om vittnet uteblir från rättegången. För många kan hela denna situation kännas både olustig och skrämmande.

Det är här som vittnesstödjaren kan vara till nytta. En vittnesstödjare är en medmänniska som hjälper vittnen genom att berätta om rättegången och besvara de frågor vittnet kan ha inför denna rättegång. Alla vittnesstödjare har fått utbildning och vet hur en rättegång går till. Vill vittnet, för att känna sig trygg, se rättegångssalen i förväg så går det att ordna. På rättegångsdagen finns vittnesstödjaren i domstolens foajé och möter vittnet. Det känns tryggt för de flesta.

Alla stödpersoner avger tystnadslöfte. Det håller vi hårt på.

Vittnesstödjare utför uppgiften ideellt och lön utgår inte. Däremot får man mycket tacksamhet från de personer som fått hjälp och bara genom att finnas till för dem. Det är en fantastisk känsla.  Vittnesstödjaren finns inte i domstolen varje dag utan ställer upp i mån av tid.
Verkar denna uppgift intressant för dig? Kanske tycker du att du inte är tillräckligt kunnig. Nästan inte någon som börjar som vittnesstödjare har särskilda förkunskaper. Det behöver man inte ha eftersom vi ger den utbildning som behövs för att du ska klara uppgiften. Du kommer att vara väl förtrogen med domstolen och vad som förväntas av dig som vittnesstödjare när utbildningen är avslutad.

Tveka inte att ta kontakt med oss.
Ring 070-310 16 38 eller skicka ett mejl till info@vasternorrland.boj.se