Framtidens byskolor – ett sätt att lyfta Sverige?

[Pressmeddelande 2019-10-21]

Sitter byskolorna på lösningen för den svenska skolan? Svaret kanske kommer under SV Arena om ”Framtidens byskolor” i Trehörningsjö den 12 november 2019.
- Vi lärare i glesbygden är snabba att med hitta nya vägar för att med liten plånbok möta varje elevs behov, säger Josefin Öberg en av kvällens föreläsare.

Till vardags är Josefin Öberg en av två lärare i Fredrika F-6 skola där samtliga årskurser delar klassrum och arbetar såväl åldersblandat som årskursvis beroende på lektionens syfte och elevernas individuella behov. Josefin är även pristagare till Helgepriset 2019 för sitt projekt om att sprida glesbygdslärarnas metoder och en av två föreläsare under en SV Arena som sätter fokus på Framtidens Byskolor.

- Vi lärare i glesbygden sitter på en mängd unika lösningar som fler skolor skulle ha nytta av, men som väldigt få vet om, säger Josefin Öberg.

Flera kommuner i Sverige dras med ansträngd ekonomi och krav på förändringar när befolkningens behov förändras[1].  Digitalisering, urbanisering, globalisering, ändrade attityder och värderingar, ny teknik och nya distributionsformer är bara några exempel påverkar skolans förutsättningar. Samtidigt kritiseras den svenska skolan för att vara ojämlik, kvaliteten på utbildningen avgörs av var du bor och vilka dina föräldrar är.[2]

- Det är viktigt att aldrig tumma på skolans kvalitet, oavsett om skolan finns på landsbygden eller i staden. Byskolorna är det verktyg vi har för att garantera en jämlik utbildning, säger Staffan Nilsson från organisationen Hela Sverige ska leva! som är den andre föreläsaren för kvällen.

SV Arena är en mötesplats där viktiga och angelägna frågor kan lyftas. En panel med olika röster får spegla olika sidor av diskussionen och allmänheten bjuds in att delta i samtalet. Initiativet har tagits av Liberalerna Örnsköldsvik och Erica Markusson kommer moderera samtalet.

- Vi vill veta om det finns lösningar som missas när vi politiker sitter med våra budgetar och nyckeltal. Förhoppningsvis landar vi i helt nya perspektiv för den nationella skolpolitiken, säger Erica Markusson.

Mötet som är öppet för allmänheten kommer att hållas på Trehörningsjö Camping och stugby (Kerstins udde) kl 18.30 den 12 november 2019. Mötet kommer även att webbsändas via Liberalerna Örnsköldsviks Facebooksida.

För mer information och frågor kontakta:

Erica Markusson, 0703- 75 03 19, erica.markusson@liberalerna.se

 


[1] https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html

[2] http://www.oecd.org/education/equity-in-education-9789264073234-en.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Equity%20in%20Education%20-%20Breaking%20Down%20Barriers%20to%20Social%20Mobility&utm_
campaign=PISA%20Q%26A%20webinar%3A%20Equity%20in%20Education&utm_term=demo