Månadsbrev januari 2018

Det 2-åriga Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer, startade den 1/1 18. Vi har kontor i Studieförbundet Vuxenskolans hus Borgmästargården på Östra Kyrkogatan 3, i Västerås. Fram till nu har jag som projektledare deltagit i Arvsfondens möte för nya projektledare i Stockholm i december. Jag har ställt i ordning vårt kontor - med tre arbetsplatser - och vi har anställt de fyra metodutvecklarna/samtalsgruppsledarna som ska arbeta i projektet.

Alla är förstås pensionärer med stor kompetens och lång erfarenhet. Hans, med sin gedigna erfarenhet från Folkhälsoområdet, har också arbetat med psykisk hälsa. Leena har decenniers kunskaper om farmaci och hur läkemedel påverkar just Seniorer. Sven-Erik, som har arbetat som sjuksköterska, har ett stort intresse för Seniorers existentiella frågor. Slutligen Britt-Marie som har arbetat som distriktssköterska och har god erfarenhet av tidigare seniorprojekt med samtalet i fokus.

Just nu undersöker vi vilka stödfunktioner som kommun, region och ideella föreningar erbjuder Seniorer. Vi söker också efter bra och inspirerande sociala nätverk – verksamheter – som Seniorer mår bra av att vara en del av.

Vi kommer att erbjuda fyra samtalsgrupper under april/maj, dessa deltagare får möjlighet att utvärdera vårt arbete. Vi är förstås angelägna om att skapa en metod och modell, som blir så bra som möjligt för våra deltagare. Som det ser ut nu, så blir det en grupp i Västerås, en grupp i Sala och en i Surahammar.

I augusti/september erbjuder vi en utbildning för nya samtalsgruppsledare. Alla samtalsgruppsledare har en bakgrund inom vård och omsorg och tycker att de mår bra av att inspirera andra att komma vidare.

Anställda i projektet är…
Lena Bergquist Lena.bergquist@sv.se Tel: 021-12 80 85
Hans Dahlman Hans.dahlman@gmail.com Tel: 070-555 96 25
Leena Eklund leena.eklund@suravison.se Tel: 076-141 34 02
Sven-Erik Henriksson Sven-erik.henriksson@comhem.se 072-303 26 65
Britt-Marie Ligne Carlsson bmlignecarlsson@gmail.com 070-515 57 03

Den 30/1 sammankallade vi en grupp intresserade personer från våra samverkansorganisationer: Region, kommun och ideella organisationer. Vi informerade om projektet och erbjöd deltagarna att ingå i vår referens/inspirationsgrupp. En grupp som har stor betydelse för oss som bollplank och som vi träffar två gånger per termin. Vill du delta i gruppen, mejla!

Referens/Inspirationsgrupp:
Anne Sjöblom (region Västmanland)
Kerstin Björklund (Självhjälpscentrum) 
Torbjörn Messing (Länsstyrelsen) 
Ann-Britt Grimberg (Bl.a. RSMH) 
Gunnar Dahlberg (Region Västmanland) 
Anders Westman (Region Västmanland) 
Marianne Avelin (Studieförbundet Vuxenskolan
Erik Ödmansson (ordf Studieförbundet Vuxenskolan).

Många hälsningar

Lena Bergquist, Projektledare